25/06/2008

Pleno Ordinario

O venres 27 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Ratificación acordo Xunta de Goberno Local sobre Axudas Plan Concertado.
3. Estudo da Alternativa 7 da Variante Oeste de Caldas de Reis.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

23/06/2008

Asemblea Local de Portas

O venres 27 de xuño ás 22:00 h. celebrarase unha asemblea local no Centro Cultural de Romai.
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.