10/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 14 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción municipal en favor da custodia compartida.
3. Orzamento municipal 2011.