15/03/2008

Cea-Xuntanza do BNG de Portas

O venres 11 de abril ás 21:30 h. celebrarase unha Cea-Xuntanza do BNG de Portas, no restaurante Sete Arcos de Godos (aproximadamente 80 asistentes).

Están convidados todos os amigos e simpatizantes.

O prezo por comensal será duns 20-25 euros.

Para anotarse á cea, poñerse en contacto con Xavier, Keko, Arturo, Pili, Serantes, Susana, ...

14/03/2008

O BNG propón un Programa de Dixitalización no Concello de Portas

O Concello de Portas foi o último concello do noso entorno en acadar o acceso á banda ampla de internet.
As competencias en Telecomunicacións de Internet tenas o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio do Estado Español e non están transferidas na nosa Comunidade Autónoma, polo que non é responsabilidade da Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia.
O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio está a promover a nivel estatal un “Programa de extensión do acceso á banda ampla en zonas rurais e ailladas”. Como consecuencia deste programa o Concello de Portas dispón, segundo o núcleo de poboación considerado, de acceso á banda ampla mediante diversas tecnoloxías: ADSL Rural, WIMAX ou Satélite.
O desenvolvemento deste programa no Concello de Portas a 18 de febreiro de 2008 é:

En concreto a tecnoloxía sen fíos denominada Wimax está dispoñible en case todo o Concello dende a lo menos xaneiro de 2008, e permite dispor de acceso a internet sen ter conexión á rede telefónica convencional polo que pode dar servizo a toda a poboación aínda que esté aillada. Sen embargo, a empresa que instalou o sistema e que o explota está a pór moitos atrancos para a contratación do mesmo.
O servizo Wimax pódese contratar con Telefónica en catro modalidades diferentes segundo a velocidade de conexión:
1. Velocidade de 256 kb a 39 €/mes.
2. Velocidade de 512 kb a 75 €/mes.
3. Velocidade de 1 Mb a 120 €/mes.
4. Velocidade de 2 Mb a 150 €/mes.
Ademáis o custo de alta é de 39 € e a instalación da antena no exterior da vivenda e o cableado no interior da vivenda ata o ordenador é de 126 €. Prezos sen IVA.
A velocidade máxima do servizo ADSL Rural, en caso de estar dispoñible, é diferente segundo o núcleo de poboación (algúns exemplos: Casal, Bouza ou A Estación teñen ata 3 Mb, Cachal ou Paredes teñen ata 1 Mb, Vilavedra 512 kb, etcétera). Os prezos ofertados por Telefónica son (custo de alta 39 €):
1. Velocidade de 512 kb a 39 €/mes.
2. Velocidade de 1 Mb a 75 €/mes.
3. Velocidade de 2 Mb a 120 €/mes.
4. Velocidade de 4 Mb a 150 €/mes.
Por último a tecnoloxía Satélite está dispoñible en case todo o Concello, e permite cunha antena parabólica acceder a “descargar” (dirección rede-usuario) a velocidade de banda ampla pero para “subir” (dirección usuario-rede) a velocidade está limitada á liña de fíos convencional, polo que non resolve o problema de conexión nunha das dúas direccións. Os prezos mensuais e os gastos iniciais tamén son moi elevados.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego considera que a banda ampla de internet é un servizo básico para a poboación e que polo tanto debe ser accesible en igualdade de condicións para todos os cidadáns independentemente de se viven no rural ou na cidade. O BNG considera que os prezos ofertados son desproporcionados e inxustos pois son moi superiores aos existentes en zona urbana para o mesmo nivel de servizo prestado.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes

ACORDOS

1. Instar ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio a ampliar o acceso á banda ampla de internet en toda a extensión do Concello de Portas.
2. Instar á empresa Telefónica S.A. a que iguale os prezos de acceso á banda ampla no medio rural cos prezos do servizo equivalente en zona urbana.
3. Instar ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio a que promova iniciativas conduxentes a reducir os prezos do servizo de banda ampla de internet nas zonas rurais e ailladas no Concello de Portas.
4. Acadar un convenio de colaboración coa Consellaría de Innovación e Industria para promover a creación dunha rede sen fíos para acceso a internet no Concello de Portas.

Desenrolar un programa de dixitalización do Concello de Portas incidindo en tres liñas estratéxicas:

5. Creación de puntos de acceso gratuitos a internet nos centros culturais e sociais das catro parroquias: Briallos, Lantaño, Portas e Romai.
6. Fomento da administración electrónica para axilizar os trámites co Concello.
7. Desenrrolo dun programa de alfabetización dixital para promover o uso das novas tecnoloxías dende os máis novos ata os máis maiores.

12/03/2008

Recuperación da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas e do seu entorno (Lantaño)

O luns, 18 de febreiro de 2008 destrueuse a Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira no lugar de Fontenla-Cachadas, parroquia de Lantaño. O derribo foi realizado por un veciño do lugar que afirma ser o seu propietario lexítimo e contar con todos os permisos. Sen embargo, a Fonte-Lavadoiro referida é unha propiedade veciñal que se ven empregando de forma continuada dende tempo inmemorial, tanto para lavar roupa como para usar a súa auga.

O martes 19 de febreiro o concelleiro do Partido Popular D. José Esperón Maquieira, actuando como Alcalde en Funcións do Concello de Portas por ausencia de D. Roberto Vázquez Souto que se atopaba en viaxe privado, afirmou ante os veciños do lugar, e posteriormente ante a prensa, que a destrucción da construcción era totalmente legal pois, según el, o seu propietario, que o era por unha permuta co Concello, contaba con todos os permisos municipais.

Con anterioridade a estes feitos, en outubro de 1998, os veciños do lugar de Fontenla-Cachadas asinaron e presentaron unha petición ao Concello de Portas para que se respetase a Fonte-Lavadoiro e non fose trasladada de lugar. Escrito que nin foi atendido nin foi respostado.

Tamén é importante sinalar algúns antecedentes que demostran a titularidade veciñal desta construcción. No ano 1970 o Concello acometeu a obra de cubrición do lavadoiro a petición dos veciños a través do Alcalde de Barrio D. Ovidio Rodríguez Rodríguez. Dende entón, tanto os veciños como o Concello de Portas levaron a cabo de forma continuada obras de limpeza e acondicionamento da Fonte e do Lavadoiro, facendo uso do seu dereito a conservar e usar o único ben público deste tipo existente no lugar. De feito, no Lavadoiro as últimas obras de conservación e limpeza realizadas polo Concello son do pasado ano 2007.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego considera que a Fonte-Lavadoiro da Regueira é unha propiedade patrimonial pública que debe ser respetada e que o Concello de Portas debe tomar todas as medidas necesarias para o restablecemento á situación previa, paralizando os recheos na zona, ordeando a reconstrucción de forma urxente da Fonte-Lavadoiro e tomando as medidas necesarias para protexer a construcción e o seu entorno.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS
1. Realización dunha medición completa da parcela da Fonte-Lavadoiro da Regueira e as parcelas anexas, e comprobación da veracidade dos documentos de propiedade.
2. Delimitación dos terreos públicos da Fonte-Lavadoiro da Regueira e das parcelas municipais permutadas por acordo do Pleno da Corporación con data 5 de novembro de 1998 (parcela denominada “Monte Regueira”), para garantir a súa conservación e acceso libre e público.
3. Ordear a reposición ao seu estado orixinal da Fonte-Lavadoiro.
4. No caso de que nun prazo máximo de tres meses (3 meses) o destructor da Fonte-Lavadoiro non repoña a construcción ao seu estado orixinal, o Concello de Portas acometerá de forma subsidiaria a súa reposición e repercutirá os custes dos traballos no destructor D. Ovidio Rodríguez.
5. Solicitar informe ou denuncia a Augas de Galicia pola destrucción da Fonte-Lavadorio.
6. Reposición da taxea que cruza a pista en fronte do camiño de acceso á Fonte-Lavadoiro para que as augas de choiva teñan saída cara o regato da Regueira como hai anos e evitar que se produzan pozas de auga na pista.

Novas relacionadas en xornais:
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2008/03/14/0003_6650365.htm
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2008/03/14/0003_6650366.htm

Asemblea Local do BNG de Portas

O venres 14 de marzo ás 21:00 h. celebrarase unha asemblea local no Centro Cultural de Romai.

Trataranse temas de política local e o análise dos resultados electorais do pasado 9 de marzo.

Rógase asistencia e puntualidade.

01/03/2008

O Bloque de Portas con Anxo Quintana, Olaia Fdez. e Iria Aboi

O pasado 1 de marzo celebrouse en Pontevedra unha Xuntanza da Mocidade do BNG, na que participou o grupo municipal do BNG de Portas, representados por dous concelleiros. Tuvemos ocasión de entrevistarnos co Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, coa Deputada no Congreso dos Deputados, Olaia Fernández e a Secretaria Xeral de Galiza Nova, Iria Aboi.