22/04/2009

O BNG presenta una moción para mellorar a seguridade vial no Concello de Portas

O BNG solicita a colocación de espellos convexos en cruces con escasa visibilidade
As interseccións nas estradas son puntos de especial perigosidade para o tráfico rodado, polo que é obriga do concello de Portas poñer todos os medios dispoñibles para aumentar a seguridade nestes puntos.
A utilización de espellos convexos en certos cruces ten demostrado ser moi útil para aumentar a visibilidade e reducir os accidentes de tráfico, cun moi reducido custo económico.
Complementando a moción que o BNG presentou en outubro de 2008 titulada “Adopción de medidas para reducir a perigosidade do tráfico no Concello de Portas”, o luns 20 de abril rexistrou unha nova moción solicitando a colocación de espellos convexos en varios cruces do concello que se caracterizan pola súa pouca visibilidade. Algúns exemplos son os cruces de Chandouteiro en Romai, A Bouza en Briallos, Casal en Lantaño e Liñar en Portas.
O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que realice as xestións oportunas para colocar espellos convexos nos cruces con escasa visibilidade para o tráfico.