13/11/2012

Proceso e estado de tramitación do PXOM

Nestes momentos atópase en redacción o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do concello de Portas, un documento de extrema importancia para o futuro desenrolo do concello que influirá en gran medida na vida dos veciños e veciñas.
O grupo de goberno, composto polos concelleiros dimitidos do Partido Popular (ex-PP), novamente incumprindo os seus compromisos e promesas están a manter todo o proceso de tramitación do PXOM no máis absoluto secretismo, obscurantismo e depotismo, sen considerar a participación e aportación dos axentes sociais, asociacións, comunidades de montes, oposición, ...
Ante as numerosas dúbidas que ao respecto da tramitación do PXOM ten a cidadanía, o BNG de Portas pon a disposición de todos a seguinte información que pretende aportar un pouco de luz a este proceso.

O proceso de tramitación dun PXOM resúmese nas seguintes fases (ver normativa):

1ª FASE (elaboración do planeamento):
- Recopilación de información.
- Transmisión de información da Consellería de Territorio, Medio Ambiente e Infraestruturas (MATI).
- Redación do Documento de Inicio.
- Información Pública do Documento de Inicio (1 mes).
- Obtención do Documento Ambiental de Referencia (ou simplemente Documento de Referencia).
- Elaboración do Informe de Sustentabilidade Ambiental.

2ª FASE (tramitación do planeamento):
- Emisión de informe de conformidade coa lexislación vixente.
- Remisión do expediente completo á MATI (Documento de Aprobación Inicial).
Informe Previo da MATI. *
- Aprobación Inicial do plan por parte do concello.
- Período de consultas e información pública do Documento de Aprobación Inicial (2 meses).
- Obtención dos Informes Sectoriais.
- Elaboración do Informe de Participación e Consultas.
- Elaboración do Documento de Aprobación Provisional (expediente completo) e da proposta de Memoria Ambiental.
- Obtención da Memoria Ambiental.
- Aprobación Provisional do Pleno do Concello.
- Remisión do Documento de Aprobación Provisional á MATI para Aprobación Definitiva.
- A MATI procederá á: aprobación definitiva, ou solicitude de modificacións, ou denegación por inviable.

*: situación actual de tramitación do PXOM do concello de Portas. A emisión do Informe Previo por parte da MATI realizouse o pasado 2 de outubro de 2012. Este informe é moi crítico co Documento de Aprobación Inicial presentado polo grupo de goberno (ex-PP) apreciando innumerables erros, algúns deles tan burdos como o propio nome do concello de Portas (parece que ata en documentos tan importantes como un PXOM se emprega o "cortar e pegar" indiscriminadamente).

Pinchando nas ligazóns pódense obter os seguintes documentos: