27/12/2010

Pleno ordinario

O xoves 30 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.