22/06/2016

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas

O xoves 23 de xuño de 2016 ás 20:00 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Orzamentos 2016.


20/06/2016

Pleno Ordinario

O xoves 23 de xuño de 2016 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 29/04/2016.
 2. Adhesión ao Convenio de Colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral de Catastro) e a Deputación Provincial de Pontevedra.
 3. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a Limpeza do Lavadoiro de Paraíso en Portas.
 4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 5. Informes da Presidencia.
 6. Rogos e preguntas.

14/06/2016

Convocatoria ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 17 de xuño de 2016 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta da sesión ordinaria do 22/04/2016.
 2. Adhesión ao convenio de colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral de Catastro) e a Deputación Provincial de Pontevedra.
 3. Mocións:
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a Limpeza do Lavadoiro de Paraíso en Portas.
 4. Rolda de intervencións.

11/06/2016

Moción para limpeza do lavadoiro de Paraíso en Portas

O sábado 11 de xuño, o BNG-Asembleas Abertas presentou unha moción no rexistro do concello para demandar a limpeza do lavadoiro de Paraíso en Portas.


07/06/2016

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas

O xoves 23 de xuño de 2016 ás 20:15 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Informe Conta Xeral exercicio 2015.