10/05/2011

Programa electoral do BNG de Portas 2011-2015

O BNG comprométese a levar a cabo unha xestión honesta, transparente e austera dos recursos, tomando as medidas necesarias encamiñadas á xestión eficaz e ao progreso social e económico de Portas.