25/04/2017

Pleno Ordinario

O venres 28 de abril de 2017 ás 20:40 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 03/03/2017.
  2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 24/03/2017.
  3. Aprobación pago sentenza procedemento de orixe Seguridade Social 0000266/2015 (Mónica Ferro Goldar).
  4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
  5. Informe da Presidencia.
  6. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e Resolucións.
  7. Informe Período Medio de Pago 1T - 2017.
  8. Rogos e preguntas.