27/01/2011

Asemblea local de Portas

O domingo 30 de xaneiro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da Antiga Camara Agraria en Portas.

Reunión importante. Trataránse temas de política local e candidatura para as vindeiras eleccións municipais.
Rógase asistencia e puntualidade.

13/01/2011

O alcalde de Portas será xulgado antes das eleccións por evadir impostos

El alcalde de Portas será juzgado antes de las elecciones por evadir impuestos
El alcalde de Portas desde hace 19 años, Roberto Vázquez, del PP, se enfrenta a un segundo caso que le puede impedir ejercer el cargo, si el tribunal que le juzgará en Pontevedra lo declara culpable de los delitos de falsificación documental y delito fiscal. La fiscalía de Delitos Económicos solicita para él una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación y el pago de 451.432 euros en concepto de multas y por las cantidades defraudadas a Hacienda. Fuentes judiciales aseguraron que la vista se celebrará antes de las elecciones.
Acusado de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios municipales, Vázquez fue condenado a un año de suspensión en el cargo y multa de 3.600 euros en abril del pasado año, por haber contratado a sus empresas para realizar servicios para el ayuntamiento. La sentencia quedó sin efecto al haber sido recurrida ante la Audiencia Provincial, que posteriormente revocó el fallo.
Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que la promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L., de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes por importe de 151.432 euros.
Entre otras promociones que desarrolló la sociedad en la isla de Fuerteventura, Pazos Souto S.L. promovió la construcción de dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera promoción utilizó a la empresa Mapafuer S.L. y en la segunda a Mapacons Insulares S.L., declarando pagos por obras que no ejecutaron.
Además, el administrador y único socio de estas constructoras, Pablo Vieira Vieira, quien teóricamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas y, en consecuencia, alguien falsificó su firma.

El escrito del fiscal Augusto Santaló señala que el alcalde de Portas presentó ante Hacienda presupuestos, facturas y recibos aparentemente expedidos por las citadas sociedades y que "necesariamente fueron confeccionados por él o a su instancia". Por la falsedad, el fiscal solicita para Vázquez dos años de prisión y dos de inhabilitación, los mismos que por el delito contra la hacienda pública, con 100 días de privación de libertad en caso de impago.

11/01/2011

Piden catro anos de cárcere para o alcalde de Portas por declarar pagamentos inexistentes da súa empresa

La Voz de Galicia, 11 de xaneiro de 2011.

O fiscal acúsao dun delito de falsidade e outro contra a facenda pública

Cando aínda non se cumpriron os dous meses da absolución de Roberto Vázquez dun delito de negociacións prohibidas aos funcionarios, ao alcalde de Portas, do PP, abríuselle outra fronte xudicial. Neste caso, a Fiscalía de Pontevedra impútalle un delito de falsidade en documento mercantil, polo que solicita dous anos de cárcere e 5.400 euros de multa, e un segundo cargo contra a facenda pública, polo que pide igual tempo de prisión e o abono dunha sanción de trescentos mil euros.

En canto á responsabilidade civil, o ministerio público sostén que o rexedor deberá indemnizar ao Estado con 151.432 euros que se corresponderían «coa cantidade defraudada».

A este respecto, afírmase que Roberto Vázquez foi unha das persoas que constituíu no 2000 a empresa Pazos Souto 2000 Unipersoal, aínda que un lustro máis tarde «se transformou en unipersoal quedando como único socio e administrador» o acusado. Tendo como obxecto social a promoción inmobiliaria de vivendas coa súa construción, reparación e conservación, o fiscal pontevedrés mantén que no exercicio fiscal do 2005 presentou un declaración-liquidación polo imposto de sociedades que «non obedecía ás reais operacións económicas da mesma».

Caso Forteventura

Neste sentido, sostén que «os gastos foron incrementados de forma inxustificada, declarando uns gastos realizados por empresas que, en realidade, eran inexistentes». A este respecto faise alusión directa a dúas promocións de 77 vivendas na illa de Forteventura, onde se declararon unha serie de pagamentos a outras dúas empresas que supostamente nunca se consumaron.

De feito, a acusación mantén que Roberto Vázquez chegou a crear «as facturas e xustificantes de pagamento emitidos [...] coa finalidade de diminuír a base impoñible resultante».

O fiscal chega a esta conclusión tras confirmar que «ambas as sociedades non podían realizar os traballos que se din efectuados, pois desde o ano 2002 carecían de traballadores para poder realizalos». A isto súmase que nos dous seguintes exercicios, no 2003 e o 2004, as firmas deixaron de «presentar declaracións tributarias e de operacións con terceiras persoas», mentres que un ano despois volveron presentalas, aínda que «exclusivamente manteñen relacións comerciais con Pazos Souto 2000». Curiosamente, nas súas declaracións recóllense «uns gastos que cobren os ingresos que se din recibidos» pola empresa de Roberto Vázquez. Consecuentemente, «nada ingresan na facenda pública».

Non acaban aquí as presuntas irregularidades detectadas pola Fiscalía. Así, o administrador das dúas empresas de Forteventura presentou a declaración do imposto de sociedades de ambas do exercicio do 2006 cando falecera o 13 de febreiro do ano anterior, «polo que non puido presentalas, asinando, en consecuencia, alguén por el».

O ministerio público pontevedrés engade que Pazos Souto 2000 participou noutras promocións «cuxa contabilidade non era correcta». Dáse o paradoxo de que, neste caso, «a corrección beneficia á obrigada tributaria [a empresa] pois suporá unha diminución da base impoñible do imposto». E é que, na promoción Villajuán, «detectouse a existencia dunhas maiores existencias que as declaradas, o que supón un maior custo de venda».

A acusación pública conclúe matizando que non se cuestiona que as obras non sexan realizadas realmente, «senón que non o foron polas empresas que se sinalan como construtoras e ás que se di abonar os gastos que posteriormente se deducen».

07/01/2011

Asemblea local de Portas

O domingo 9 de xaneiro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da Antiga Camara Agraria en Portas.

Reunión importante. Trataránse temas de política local e candidatura para as vindeiras eleccións municipais.
Rógase asistencia e puntualidade.