16/01/2018

Pleno Extraordinario

O venres 19 de xaneiro ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta sesión ordinaria 27-10-2017.
 2. Aprobación acta sesión extraordinaria 27-10-2017.
 3. Aprobación acta sesión extraordinaria 24-11-2017.
 4. Moción do BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 5. Moción do BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 6. Expediente 496/2017. Titularidade dun ben.
 7. Expediente 13/2018. Procedemento administrativo común (administración xeral).
 8. Dación dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 9. Rogos e Preguntas.

09/01/2018

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 12 de xaneiro de 2018 ás 20:30 h. celebrase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación acta 25-08-2017.
 2. Aprobación acta 21-09-2017.
 3. Moción BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
 4. Moción BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
 5. Expediente 496/2017. Procedemento xenérico.
 6. Rogos e preguntas.