21/11/2013

Pleno Extraordinario

O luns 25 de novembro de 2013 ás 14:50h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Conta xeral 2012.
3. Orzamento municipal 2013.
4. Moción do grupo municipal do BNG de Portas sobre o Decreto de Comedores.

Pretenden aprobar uns orzamentos que terán unha vixencia de tan só quince días. Despois deste pleno, os orzamentos terán que estar en exposición pública durante quince días, así que chegaremos a mediados de decembro de 2013 sen orzamentos para 2013. Ridículo!!!

A 25 de novembro pretenden aprobar os orzamentos municipais de 2013 cando a estas alturas todos os concellos están negociando os orzamentos do ano 2014 e a lei di que os orzamentos teñen que estar aprobados definitivamente antes do 31 de decembro.... pero a 31 de decembro de 2012.

Pretender aprobar os orzamentos de 2013 cando xa se consumiu o 92% do ano 2013 (11 de 12 meses) é simplemente unha tomadura de pelo. Cando con maioría absoluta non presentan os orzamentos en tempo e forma, é porque non queren. É unha burla á cidadanía!