09/04/2013

Pleno Extraordinario

O venres 12 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello a petición do grupo municipal do BNG coa seguinte orde do día:

1. Bases reguladoras de concesión de subvencións.
2. Convenio de colaboración entre o concello e a "Cultural Deportiva Portas".