25/06/2010

O BNG de Portas presenta unha alegación ao proxecto de autovía Curro-Baión

Os concelleiros do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Portas, ante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Dirección Xeral de Infraestruturas, Subdirección Xeral de Estradas) comparecen e, como mellor proceda,

DIN

Que se anunciou no Diario Oficial de Galicia nº 105, de 4 de xuño de 2010, a Resolución do 20 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Infraestruturas, pola que se somete ao trámite de información pública complementaria o documento para información pública da autovía Curro-Baión, treito II: enlace de Costa-Baión.

Adaptación do trazado entre o p.k. 1+930 ao 3+400 (Clave PO/02/199.01.3.2), e que entendendo lesiva dita Adaptación do trazado aos intereses dos veciños e veciñas do concello de Portas, procedemos a formular a seguinte,

ALEGACIÓN

Segundo consta no Documento para Información Pública (DIP), a construción da futura estrada AG-47 modificará o trazado de varios camiños existentes no Concello de Portas e creará outros para dar servizo ás parcelas lindeiras coa obra.

Na rede de camiños actuais destaca un camiño que discorre de xeito sensiblemente paralelo e próximo ao linde entre os concellos de Portas e Meis, pero en terreos do primeiro (ver Imaxes 1 e 2).

Segundo o DIP, vaise construír o camiño denominado “C. MD 2.2” que substitúe en parte ao camiño mencionado anteriormente, sen embargo, non lle da continuidade como agora si ten, rompendo a rede de camiños actual. Na Imaxe 3 pode verse a situación prevista segundo o proxecto construtivo, e na Imaxe 4 pode verse a proposta de modificación para dar cumprimento a esta alegación.

Imaxe 1. Imaxe aérea da zona.

Imaxe 2. Trazado do camiño actual.

Imaxe 3. Situación prevista segundo o proxecto construtivo.

Imaxe 4. Proposta de modificación.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego do concello de Portas considera que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas debe proceder a modificar o proxecto construtivo da estrada AG-47 para considerar a prolongación do camiño “C. MD. 2.2” nunha lonxitude próxima aos 100 m para dar continuidade á rede de camiños actual.

En virtude do anteriormente exposto,

Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS SOLICITAN

Que teña por presentado este escrito, sírvase admitilo e, en méritos ao seu contido, teña por formulada en tempo e forma a alegación nel vertida e acorde:

A modificación do proxecto construtivo da estrada AG-47 para considerar a continuidade da rede de camiños existente e prolongue o camiño “C.MD. 2.2” cara ao norte nunha lonxitude de aproximadamente 100 m ate a unión co camiño actual.

24/06/2010

O PP retrasa deliberadamente a toma de posesión de 2 concelleiros do BNG

O BNG de Portas denuncia outra cacicada do Alcalde


Mañá, venres 25 de xuño ás 14:50 h., celebrarase na casa do Concello de Portas un pleno ordinario, no que non poderán participar dous membros electos do BNG, habendo puntos da orde do día de toma de decisións, porque o Alcalde de Portas (PP) non os convoca previamente para tomar posesión do cargo de concelleiro.

O grupo municipal do BNG, que debería contar con tres concelleiros, sufriu dúas baixas pola renuncia de Xavier Loureiro (28 de marzo de 2010) e o falecemento do compañeiro Keko García (24 de abril de 2010), sen embargo aínda están sen cubrir as vacantes, a pesares de que a Xunta Electoral Central xa nomeou os substitutos e estes xa dispoñen das credenciais dende hai tempo.

Tamén mañá, pero ás 15:10 h., só 20 minutos despois do primeiro, hai convocado un Pleno Extraordinario precisamente para que os dous novos concelleiros do BNG tomen posesión do seu cargo: Raúl Lorenzo (Briallos) e Teresa Rivas (Lantaño).

Esta forma de proceder do grupo de goberno do Partido Popular supón un novo desprezo pola democracia e unha cacicada. Deliberadamente estáselle limitando ao BNG a lexítima representación no pleno da corporación que acadou nas eleccións de maio de 2007, pero o que é máis grave, estase tratando de silenciar a voz dos veciños e veciñas de Portas que votaron por unha opción diferente da de goberno. E de paso, dilapídanse os cartos públicos porque en escasos 20 minutos cóbranse dúas dietas.

O grupo de goberno do PP está a tomar represalias contra o BNG por exercer con firmeza o seu papel de oposición, denunciando os escándalos de corrupción do concello (o Alcalde de Portas está condenado por negociacións prohibidas aos funcionarios), as cesións de instalacións municipais a dedo ou as débedas económicas, entre outros.


O Bloque Nacionalista Galego denuncia a intencionada dilación por parte do Alcalde de Portas para retrasar a toma de posesión de dous concelleiros elixidos democraticamente, impedíndolles que participen na toma de decisións.

22/06/2010

Plenos Ordinario e Extraordinario

O venres 25 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Ratificación acordo xunta de goberno local 24 de marzo/Plan concertado 2010.
3. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

A continuación, 15:10 h, celebrarase un pleno extraordinario para:
Punto único: Toma de posesión señores concelleiros desta corporación para cubrir baixas producidas por renuncia e falecemento.

11/06/2010

Unha saída xusta á CRISE é posible


CHARLA sobre a CRISE


VENRES, 18 de xuño ás 21:30 h. intervirán

ARTURO FONTÁN Voceiro do Grupo Municipal do BNG de Portas.

DUARTE CORREA Sindicalista da CIG.

Lugar: Casa de Cultura (Portas).
Hora: 9 e media da tarde (21:30 h).

"Non ao tesoirazo de Zapatero".
"Non ás políticas neoliberais de PP e PSOE".