28/12/2008

O Alcalde incumpre os acordos plenarios e non convoca o Pleno Ordinario de decembro

O Alcalde non convoca pleno ordinario en decembro, incumprindo a lei de Bases de Réxime Local e os acordos plenarios que el mesmo impuxera coa súa maioría absoluta, negándose ademáis a dar algún tipo de explicación.
Na sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Local do Concello de Portas de data 13 de xullo de 2007 estableceuse a periodicidade das sesións plenarias, cos únicos votos a favor do Partido Popular, textualmente: “unha cada dous meses, o último venres dos meses pares ás 14.50 h”. Coa excepción de: “se este día cadra en festivo, a sesión trasladarase á véspera ou ó seguinte día hábil”.
O acordo plenario incúmpreuse ao non celebrarse pleno o pasado venres 26 de decembro de 2008, que era último venres de mes par e non festivo.
O único obxectivo deste modo de proceder é imposibilitar que os concelleiros da oposición poidan programar as súas axendas cun mínimo de antelación, impedindo incluso a súa asistencia e evitando ter que responder ás súas preguntas.

Pleno Extraordinario

O martes 30 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación actas anteriores.
2. Coñecemento resolucións Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.