24/10/2007

Pleno Ordinario

O venres 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

20/10/2007

A incapacidade do Alcalde fixo que Portas perdese case 35.000 € para limpeza das zonas próximas aos núcleos

Nos meses de abril e maio deste ano (as eleccións municipais celebráronse o 27 de maio) o Concello de Portas publicou sendos “Boletíns Informativos” que nós consideramos como propaganda electoral financiada por todos os veciños de Portas. Preguntámonos como é posible que só se publiquen este tipo de boletíns preto de celebrarse algún tipo de eleccións.
Para ver ata que punto é simple propaganda electoral imos dar un exemplo das numerosas promesas feitas nos boletíns que logo das eleccións se transformaron en incumprimentos. Nos dous boletíns mencionados, o Concello informaba da sinatura dun convenio coa Consellaría do Medio Rural para levar a cabo a limpeza de zonas preto dos núcleos de poboación por un importe de 34.875 € (case 6 millóns de pesetas). 6 meses despois desta información a realidade é que o Concello non gastou nin un só céntimo deses cartos, polo que voltaron á Consellaría e polo tanto perdéronse. É increible como despois da vaga de lumes do ano pasado e da enorme necesidade de limpeza dos entornos de moitos núcleos de poboación o Concello estragase case 35.000 €. É unha situación intolerable.

03/10/2007

Pleno Extraordinario

O venres 5 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación orzamento 2007.
3. Expediente extraxudicial de créditos nº 1/2007.
4. Ratificación convenio entre o consorcio galego de servizos de igualdade e benestar e o concello de Portas para a xestión do centro de día de Portas.
5. Cesión do uso do equipamento do centro de día para a súa xestión por parte do consorcio durante o período convenido.
6. Cesión do uso do centro social e cultural (Teleclube) de Romai.