02/03/2017

Moción para aprobación dun plan de mantemento periódico dos parques infantís municipais, así como o seu arranxo urxente

Denuncia do BNG-Asembleas Abertas do estado deplorable dos parques infantís de Portas
O BNG-Asembleas Abertas denuncia o estado deplorable no que se atopan todos os parques infantís municipais das catro parroquias, tal como se pode observar nas fotografías. 
Por elo, imos presentar mañá no concello unha moción para reclamar a reparación urxente dos parques infantís municipais e a aprobación á maior brevidade posible dun plan de mantemento dos mesmos.
Dende a súa construción non se ten feito ningún tipo de mantemento, demostrando a desidia e a deixadez dun goberno máis preocupado polos actos de autoexaltación que de coidar o pouco que temos. Nin se manteñen, nin se reparan, nin se substitúen os elementos rotos ou danados. A situación é tan alarmante que se dan situacións de extrema perigosidade para os usuarios, sendo habituais as táboas rotas ou desaparecidas que deixan á vista cravos e parafusos xunto a balados podres e oxidados.

Azucreira - Parafusos oxidados no lugar onde os nenos e nenas deberían sentarse!
San Xoán - Máis parafusos oxidados
Porta de Conde - Balado podre

Rapeira - Táboas rotas, pedras e madeira podre

Rapeira - Máis parafusos oxidados no sitio que debería haber un minirocódromo

Souto - Tobogán coa madeira podre e a punto de cair

Fontenla - Lixo, óxido, xogos rotos, maleza, madeira podre...

Cachal - As silveiras invaden o parque

Cachal - Clavos oxidados ao descuberto no balado roto