24/12/2012

Pleno ordinario

O venres 28 de decembro de 2012 ás 14:00 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

Nota: non sabemos se é unha "inocentada" pero é a primeira vez en moitísimos anos que se vai a celebrar un pleno no concello de Portas a unha hora distinta das 14:50 h.

Novamente lamentamos que por vontade do grupo de goberno os plenos ordinarios se teñan convertido en actos totalmente intrascendentes e baleiros de contido, malgastando os cartos dos contribuíntes e desprezando a labor da oposición.

22/11/2012

O BNG reclama modificar as ordenanzas fiscais

As novas taxas municipais provocan indignación

Nas últimas semanas os veciños e veciñas de Portas están recibindo nos seus domicilios os avisos de cobro correspondentes ao primeiro semestre de 2012 das taxas polo abastecemento de auga e a recollida de lixo. Estes recibos reflicten por primeira vez as modificacións das ordenanzas fiscais aprobadas o pasado mes de decembro polo goberno municipal, por aquel entón aínda do Partido Popular. No seu día, o goberno municipal rexeitou as alegacións dos veciños e veciñas a pesares de ir acompañadas de máis de 700 sinaturas e agora a indignación é masiva.
O BNG opúxose ao incremento das taxas municipais por consideralo desproporcionado, indiscriminado e inxusto. Desproporcionado por supor incrementos do 1700% en moitos casos, indiscriminado por non ter en conta a situación económica particular das familias ou o tamaño das empresas e inxusto porque fai recaer nos veciños e veciñas de Portas as consecuencias dos excesos e a mala xestión do goberno municipal nos últimos vinte anos.
As novas taxas municipais son un auténtico espolio aos emprendedores e emprendedoras de Portas, que sofren indignados unhas taxas que son moi superiores ás dos concellos do entorno.

O Bloque Nacionalista Galego esixe que se modifiquen de forma urxente as ordenanzas fiscais reguladoras das taxas municipais para adaptalas á realidade social e económica do concello, e para acadar este obxectivo, adoptará todas as medidas que estean ao seu alcance.

13/11/2012

Proceso e estado de tramitación do PXOM

Nestes momentos atópase en redacción o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do concello de Portas, un documento de extrema importancia para o futuro desenrolo do concello que influirá en gran medida na vida dos veciños e veciñas.
O grupo de goberno, composto polos concelleiros dimitidos do Partido Popular (ex-PP), novamente incumprindo os seus compromisos e promesas están a manter todo o proceso de tramitación do PXOM no máis absoluto secretismo, obscurantismo e depotismo, sen considerar a participación e aportación dos axentes sociais, asociacións, comunidades de montes, oposición, ...
Ante as numerosas dúbidas que ao respecto da tramitación do PXOM ten a cidadanía, o BNG de Portas pon a disposición de todos a seguinte información que pretende aportar un pouco de luz a este proceso.

O proceso de tramitación dun PXOM resúmese nas seguintes fases (ver normativa):

1ª FASE (elaboración do planeamento):
- Recopilación de información.
- Transmisión de información da Consellería de Territorio, Medio Ambiente e Infraestruturas (MATI).
- Redación do Documento de Inicio.
- Información Pública do Documento de Inicio (1 mes).
- Obtención do Documento Ambiental de Referencia (ou simplemente Documento de Referencia).
- Elaboración do Informe de Sustentabilidade Ambiental.

2ª FASE (tramitación do planeamento):
- Emisión de informe de conformidade coa lexislación vixente.
- Remisión do expediente completo á MATI (Documento de Aprobación Inicial).
Informe Previo da MATI. *
- Aprobación Inicial do plan por parte do concello.
- Período de consultas e información pública do Documento de Aprobación Inicial (2 meses).
- Obtención dos Informes Sectoriais.
- Elaboración do Informe de Participación e Consultas.
- Elaboración do Documento de Aprobación Provisional (expediente completo) e da proposta de Memoria Ambiental.
- Obtención da Memoria Ambiental.
- Aprobación Provisional do Pleno do Concello.
- Remisión do Documento de Aprobación Provisional á MATI para Aprobación Definitiva.
- A MATI procederá á: aprobación definitiva, ou solicitude de modificacións, ou denegación por inviable.

*: situación actual de tramitación do PXOM do concello de Portas. A emisión do Informe Previo por parte da MATI realizouse o pasado 2 de outubro de 2012. Este informe é moi crítico co Documento de Aprobación Inicial presentado polo grupo de goberno (ex-PP) apreciando innumerables erros, algúns deles tan burdos como o propio nome do concello de Portas (parece que ata en documentos tan importantes como un PXOM se emprega o "cortar e pegar" indiscriminadamente).

Pinchando nas ligazóns pódense obter os seguintes documentos:

09/11/2012

Convocatoria da asemblea local de Portas

O sábado 10 de novembro ás 20:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria de Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- análise dos resultados electorais e situación actual,
- estratexia de traballo futuro,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

26/10/2012

Lotaría do nadal 2012

Temos á venda lotaría do nadal, se alguén está interesado/a podedes poñervos en contacto persoalmente con calquera dos membros do grupo municipal do BNG de Portas, ou a través do noso correo electrónico, blog ou páxina de Facebook.

24/10/2012

Pleno ordinario

O venres 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Reclamación contra a aprobación inicial do presuposto para o exercizo 2012 presentado polo C.S.I.F.
3. Aprobación definitiva orzamento municipal 2012.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

23/10/2012

Moción do BNG sobre a xestión e administración da web e a páxina de Facebook do concello de Portas


O grupo municipal do BNg ven de presentar unha moción no rexistro do concello de Portas sobre a xestión e administración da web e a páxina de Facebook do concello de Portas.

O grupo municipal do BNG considera que as novas tecnoloxías proporcionan ferramentas moi útiles para transmitir información, facilitando a comunicación cos veciños e veciñas de Portas e simplificando as xestións municipais. Entre estas ferramentas atópanse a internet e as redes sociais, sen embargo, o uso que destas ferramentas fai o concello é escaso ou case nulo, a pesares de dispor de páxina web (www.portas.es) e de páxina de Facebook (www.facebook.com/ConcellodePortas).

Tamén en numerosas ocasións o grupo municipal do BNG preguntou nos plenos ordinarios da corporación (no punto da orde do día de “rogos e preguntas”) que persoa ou persoas administraban estes sitios webs, non obtendo contestación por parte do grupo de goberno en ningunha ocasión.

Así mesmo, o grupo municipal do BNG observa con incredulidade que no “muro” da páxina de Facebook do Concello de Portas se “filtran” e borran entradas ou comentarios de forma selectiva facendo un uso partidista dos recursos propios do concello de Portas.


Moción do BNG para solicitar a remisión das actas da Xunta de Goberno

O grupo municipal do BNG de Portas ven de presentar no rexistro do concello unha moción para solicitar a remisión das actas da xunta de goberno no prazo que establece o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

O goberno municipal do Concello de Portas incumpre sistematicamente a normativa de obrigado cumprimento, entregando as copias das actas das sesións da Xunta de Goberno fóra do prazo establecido, impedindo de xeito efectivo o traballo de fiscalización da oposición.

O grupo municipal do BNG esixiu o cumprimento da legalidade en innumerables ocasións nos plenos ordinarios dos últimos 5 anos no punto da orde do día de “rogos e preguntas” pero con nulo éxito. Igualmente, o grupo municipal do BNG chegou a solicitar dous plenos extraordinarios (22 de setembro de 2008 e 28 de maio de 2009) tratando explicitamente este asunto. En ambas ocasións aprobouse por unanimidade a remisión das copias das actas da Xunta de Goberno en menos de 10 días dende a súa celebración, sen embargo, o resultado obxectivo é que non se cumpren os acordos plenarios pola nula disposición do goberno municipal. Incluso o grupo municipal do BNG tivo que chegar a demandar o cumprimento da legalidade ante o valedor do pobo, que concluíu en “lembrar ao Concello o deber legal de respectar os prazos establecidos para remitir aos concelleiros a devandita documentación”.
Todos os anteriores intentos de esixir que o goberno municipal cumprira a legalidade foron infrutuosos, e de feito as demoras son cada vez maiores e máis habituais.

A día de hoxe o grupo municipal do BNG leva sen recibir as actas da xunta de goberno dende hai máis de 4 meses.


05/10/2012

Mitin en Portas

O domingo 14 de outubro, ás 12:00 h na Casa da Cultura de Portas, mitin en Portas. Falarán:
Arturo Fontán, concelleiro e voceiro municipal.
Iria Aboi, candidata pola provincia de Pontevedra e secretaria xeral de Galiza Nova.

Non daremos bocadillo pero pasaremos un rato agradable.

En bloque podemos!!!

21/09/2012

Pleno extraordinario

O mércores 26 de setembro as 14:50h celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Nomeamento membros mesas electorais (Eleccións Parlamento de Galicia 2012).

28/08/2012

Pleno Extraordinario

O venres 31 de agosto ás 15:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Condena de Roberto Vázquez Souto por fraude fiscal e falsidade documental.
2. Moción contra as recentes medidas económicas e reforma do réxime local do goberno central.

Pleno ordinario

O venres 31 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Escrito grupo Partido Popular do concello.
3. Orzamento municipal 2012.
4. Aprobación conta xeral exercizo 2011.
5. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.

27/08/2012

Suplemento do boletín informativo - Agosto 2012

Debido ao adianto do xuízo de conformidade, o BNG de Portas publica este suplemento ao boletín informativo que se editou o pasado 14 de agosto, actualizando a información.

24/08/2012

O BNG solicita un Pleno Extraordinario do Concello de Portas para reprobar ao alcalde

Portas conta xa coa triste honra de ter un alcalde condeado por fraude fiscal e falsidade documental. Certo que xa se sabía que era un defraudador, mesmo antes que el mesmo o recoñecese, pero a súa condea efectiva é un feito gravísimo que merece a reprobación de toda a Corporación Municipal de Portas.

O BNG é consciente que Roberto Vázquez contou e conta co apoio do PP e do seu Presidente Provincial. Non en vano Roberto Vázquez encabezou a candidatura desta forza política nas últimas municipais, cando xa se coñecía a súa faceta delitiva.

Diante desta situación, o Grupo Municipal do BNG vén de solicitar a convocatoria dun Pleno Extraordinario con dous puntos na orde do día:


1) A reprobación do Alcalde, condeado por fraude fiscal e falsidade documental.

2) Moción do BNG contra as medidas económicas e reforma do réxime local do goberno do PP.






23/08/2012

Noticia da web Economiadigital.es: "El alcalde de Portas condenado por fraude fiscal y falsedad documental"


Roberto Vázquez Souto deberá pagar máis de 315.000 euros para evitar o cárcere

Roberto Vázquez Souto, alcalde de Portas
O alcalde do concello pontevedrés de Portas, Roberto Vázquez Souto, foi condenado polos delitos de falsidade documental e fraude contra a Facenda Pública, recoñecidos polo acusado, nun xuízo onde a súa defensa, a Avogacía do Estado, e a fiscalía chegaron a un acordo.

A Axencia Tributaria estableceu o prazo de dous anos para pagar máis de 315.000 euros, cuantía correspondente ás multas, o importe fixado como responsabilidade civil e o que sustitúe ás penas de prisión por ambos delitos.

A pena leva aparellada a inhabilitación para administrar sociedades, pero non influirá no cargo público que ostenta como alcalde do municipio pontevedrés.

Neste sentido, o fiscal Augusto Santaló explicou que "cometeu os delitos en calidade de administrador dunha sociedade e nesa calidade foi xulgado". Por elo, a inhabilitación que se lle aplica non afecta ao seu cargo como rexedor municipal porque "o delito foi cometido no ámbito empresarial, non como alcalde nin como funcionario público", precisou Santaló.

Vázquez Souto goberna dende fai cinco lexislaturas o municipio de Portas e é un dos alcaldes do Partido Popular que máis se perpetuou no cargo. A pena afecta á súa actividade ao fronte da promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L. por evadir impostos e falsificar documentos a tal efecto. Solicitou formalmente a baixa provisional no Partido Popular durante o mes de xullo.

Desglose

Roberto Vázquez chegou aos Xulgados de A Parda sobre as 10.10 horas, vinte minutos antes da hora fixada para o comezo da vista, que non comezou ata as 11.50 horas e durou apenas 10 minutos.

Polo delito continuado de falsidade documental, a condena acordada supón 3 meses de prisión, inhabilitación para exercer o cargo de administrador de sociedades durante o mesmo período e multa de 6 euros diarios durante tres meses.

En canto ao delito contra a Facenda Pública, a pena de prisión ascende a seis meses, o mesmo tempo que se lle inhabilita como administrador de sociedades, unha multa de 98.443,90 euros e a privación para obter subvencións e desgravacións fiscais durante un ano e tres meses. A condena contempla que Roberto Vázquez terá que pagar 151.462,15 euros en concepto de responsabilidade civil, máis 52.353,32 euros de intereses e as costas, de 9.133,20 euros.

A letrada do despacho Garrigues Abogados, que representaba a Roberto Vázquez, solicitou que as penas de prisión se substitúan polo pago dunha multa que supera os 3.000 euros, a razón de 6 euros diarios durante 18 meses. O fiscal, Augusto Santaló, non se opuxo a esta petición porque o acusado "non ten antecedentes".

Rebaixa

Así, a condena imposta suón unha rebaixa con respecto á proposta do escrito de acusación, que solicitaba 2 anos de prisión e outros dous de inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo, así como 12 meses de multa cunha cota diaria de 15 euros polo delito de falsidade; e dous anos de cárcere, dous de inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo, multa de 300.000 euros e perda do dereito a recibir beneficios ou incentivos da Seguridade Social durante cinco anos.

Noticia do xornal El País: "Condenado o alcalde de Portas por falsidade e un delito contra Facenda"

El País, 23 de agosto de 2012

Vázquez deberá pagar 98.400 euros de multa, 203.000 de indemnización a Facenda e 9.000 de costas procesais

O alcalde de Portas, Roberto Vázquez, foi condenado esta mañá a pagar 315.000 euros por un delito contra a Facenda Pública ao evadir impostos na súa empresa construtora e falsificar documentos a tal fin.

O xuízo de conformidade celebrouse finalmente pasadas as 11.30 horas, despois de que fiscalía, abogacía do Estado e defensa do rexedor alcanzasen un acordo. O desglose das penas detalla que Vázquez deberá pagar 98.400 euros de multa, 203.000 de indemnización a Facenda e 9.000 de costas procesais.

A condena tamén impoñía dúas penas de prisión, de tres meses pola falsidade documental e de 6 meses polo fraude, que a defensa logrou substituír -contra o criterio do avogado do Estado- por unha multa de 18 meses a razón de seis euros ao día, un total de 3.700 euros que evitarán que Vázquez entre en prisión.

O fiscal responsable do caso, Augusto Santaló, comentou ao termo do xuízo que a condena lle parece "razoable" porque se "asegurou a satisfación de responsabilidades civís, costas e gastos derivados do procedemento", e que se rebaixou a pena solicitada inicialmente ao aplicarse a atenuante de reparación do dano causado.

A condena leva aparellada igualmente unha pena de inhabilitación para administar sociedades, pero non influirá na súa situación política porque o delito "non o cometeu como alcalde nin como funcionario público". Vázquez pediu, xunto aos seus concelleiros en Portas, a baixa provisional no PP o pasado xullo.

21/08/2012

Noticia do xornal El País: "El alcalde de Portas será juzgado el jueves por fraude fiscal y falsedad documental"


El regidor pidió el adelantamiento de la vista tras reconocerse autor de los delitos que se le imputan

A petición de los abogados del alcalde de Portas, Roberto Vázquez, el juzgado número 3 de Pontevedra ha aceptado adelantar la fecha del juicio de conformidad contra el regidor para el jueves, casi un mes antes de lo previsto y después de un año de retrasos en la tramitación del procedimiento. Será juzgado en base a los términos del acuerdo que alcanzó con la Fiscalía de Pontevedra y la Agencia Tributaria, que lleva implícito su reconocimiento de los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, el pago de la cuota defraudada de 151.000 euros y el 65% de 305.400 euros de multas.
Roberto Vázquez
A cambio, los abogados de Vázquez negociaron una rebaja de las condenas, además de asegurar su permanencia en el cargo con la no aplicación de la pena accesoria de inhabilitación contemplada en el escrito de acuasación del fiscal, que se limitará al ejercicio de administración de empresas durante los nueve meses de prisión a que han quedado reducidas ambas condenas y que el acusado no cumplirá al carecer de antecedentes penales.
En principio, las fuentes consultadas esperan cerrar el proceso conforme al acuerdo de conformidad aceptado por Hacienda, aunque en la vista podrían decidirse algunos cambios propuestos por la defensa como el pago aplazado de la sanción y el tipo de interés que se aplicará.
Roberto Vázquez se enfrenta a su segundo proceso judicial de su dilatada carrera política   el primero, por negociaciones prohibidas a funcionarios, fue archivado ya apartado de las filas del PP, en el que milita desde hace casi dos décadas. La aceptación de los delitos y el hecho de que saldrá de este juicio con antecedentes penales motivaron a dirigentes del PP para forzar su salida del partido en julio. Al alcalde le han seguido en esta aventura los seis concejales de su equipo de gobierno, que pasarán a formar un grupo independiente. La suya es una "baja provisional", según la carta de renuncia que el alcalde dirigió al presidente provincial, Rafael Louzán, que la aceptó "mientras se aclara su situación".

14/08/2012

Novo boletín informativo - Agosto 2012

O BNG de Portas edita un novo boletín informativo (Nº 9 # 2ª etapa # Agosto de 2012), que comezará a repartirse polas casas de Portas nos próximos días.

Despois de vinte anos, que temos en Portas?
Temos un Alcalde defraudador confeso.
Temos un Concello na ruína.
Temos promesas incumpridas e obras innecesarias.
Temos as consecuencias dunha xestión neglixente.
Temos un grupo do BNG que loita por algo mellor para Portas.




Podes descargar o boletín en PDF dende aquí.



06/07/2012

Rolda de prensa

DÍA: Hoxe, venres, 6 de xullo
HORA: 17:30 h.
LUGAR: Local do BNG - Pontevedra
TEMA: Actualidade no concello de Portas
FALARÁN:
                     Arturo Fontán (Portavoz do BNG en Portas)
                     Teresa Rivas (concelleria do BNG en Portas)
                     Rafael Ruibal (concelleiro do BNG en Portas)

30/06/2012

Noticia do xornal La Voz de Galicia: "O alcalde de Portas queda só"

La Voz de Galicia, 20 de xuño de 2012

Ao asumir un delito fiscal, podería verse obrigado a dimitir
O alcalde de Portas, no 2007, o día da súa investidura.

Hai municipios indisolublemente unidos a un personaxe. A alguén que, polas súas extravagancias, as súas aventuras ou os seus méritos, adquiriu a condición de actor principal na historia recente do concello en cuestión. Portas é un deles. ¿O protagonista? O seu alcalde, Roberto Vázquez, un peculiar político que rexeu os destinos do pequeno concello pontevedrés durante os últimos vinte anos con man de ferro. Un rumbo que podería cambiar bruscamente en breve se prospera a acusación por delito fiscal que lle imputan a Fiscalía e a Avogacía do Estado en representación da Axencia Tributaria (AEAT).
O seu caso garda paralelismos co de Gerardo Conde Roa, o exalcalde santiagués forzado a dimitir despois de que asumise un delito fiscal. A defensa de Roberto Vázquez remitiu unha proposta de acordo á Fiscalía e ao Avogado do Estado segundo a cal aceptaría os feitos dos que se lle acusa: un delito contra a facenda pública pola falta de pagamento de 151.452 euros en concepto de tributos da sociedade Pazos Souto 2000, da que é administrador único, e outro de falsidade documental.
A oferta coa que o rexedor quere resolver este asunto obrigaríao a devolver a cantidade defraudada e os intereses, pagar unha multa de 98.443 euros e as costas dos avogados do Estado, así como outras sancións menores. Para iso, puxo incluso como garantía un inmoble cuxo valor de tasación ascende a 300.500 euros. Fuentes xudiciais precisaron onte que o caso está próximo á súa solución porque tanto a Fiscalía como a AEAT están polo labor de aceptar a proposta do rexedor, algo que previsiblemente podería sustanciarse en setembro.
Roberto Vázquez pretende resolver o caso por esta vía, pero é precisamente este desenlace o que podería dar ao traste coa súa actual condición. A presión social desde fóra de Portas para que abandonase o cargo sería maiúscula ao asumir que defraudou impostos, algo así como o que lle ocorreu a Conde Roa. Certo é que, de portas dentro, o diagnóstico xa non parece tan claro. Explicábao onte con crueza un veciño: «Son vinte anos de goberno, dun xeito moi peculiar de facer política, son moitos favores. É que incluso fixo moitas obras para o pobo cos seus propios cartos...».

Ética e transparencia

Máis aló dos apoios internos, o certo é que a dirección do partido na provincia non ve con bos ollos que continúe se asume os cargos por unha cuestión de ética e transparencia. E cando chegue o momento, todo indica que lle pedirán que pase a un segundo plano. Algún recado xa lle mandaron por vía interna, aínda que polo momento Roberto Vázquez non se dá por aludido.
A súa sucesión, en calquera caso, non estaría resolta, xa que o rexedor monopolizou a xestión municipal de tal forma nos últimos anos que son poucos os concelleiros do seu grupo con percorrido para afrontar a misión de sucedelo.
Onte, no pobo, un veciño apostaba abertamente incluso por un órdago do alcalde e construtor. «Non vai ser doado botalo da alcaldía. Ten metido moito tempo neste concello como para marchar así ás boas». Quen sabe se será esa a penúltima contribución de Vázquez á historia de Portas...

26/06/2012

Pleno ordinario

O venres 29 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Delegación no ORAL das facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación dos ingresos derivados da taxa de sumidoiros.
3. Ratificación da resolución da Alcaldía sobre axudas do Plan Concertado.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

12/06/2012

Pleno Extraordinario

O venres 15 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Modificación ordenanza reguladora pola taxa de utilización das instalacións deportivas municipais.
3. Ordenanza reguladora da taxa por visita á cheminea da Azucreira e sala de exposicións.

08/06/2012

Convocatoria da asemblea local de Portas

O domingo 10 de xuño ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria de Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- estratexia de traballo municipal,
- imputación por fraude fiscal do alcalde,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

26/05/2012

Noticia do Diario El País: "Outro alcalde do PP admite ter cometido un fraude fiscal"

Diario El País, 25 de maio de 2012


El regidor de Portas ofrece a Hacienda aceptar el delito para rebajar la pena y esquivar la cárcel

Los abogados del alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, ya han presentado al fin la propuesta de conformidad que permitirá alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria y la fiscalía para recortar a los mínimos establecidos la pena de cárcel solicitada y las multas derivadas de un presunto delito fiscal y de falsedad de los que ha sido acusado.
Representado por el bufete de abogados Garrigues, la propuesta ha sido remitida al abogado del Estado y a la sede central de Hacienda en Madrid donde tendrá que ser aprobada en los próximos 15 días. Lo más probable es que sea aceptada ya que entre los abogados y la inspección tributaria ya hubo una negociación previa para fijar los términos estipulados en estos supuestos penales.
Aunque fuentes de la fiscalía han preferido no revelar el contenido de la propuesta a la espera de la resolución de Hacienda, sí se conocen las condiciones que en líneas generales exige la Agencia Tributaria en estos casos como es el pago integro de la cuota defraudada con los intereses de demora y el 65% de las multas.
Las cantidades reclamadas por el Ministerio de Hacienda son de 151.143 euros más los preceptivos intereses y el correspondiente porcentaje de las multas que suman 305. 400 euros por el delito fiscal y supuesta falsificación de la liquidación del impuesto de sociedades. En este escenario, el fiscal de delitos económicos podría rebajar en dos grados la pena de cuatro años solicitada que quedaría en la mitad.
Además, a Roberto Vázquez, sin antecedentes penales, le quedaría la vía del indulto tras celebrarse el juicio de conformidad que podría fijarse para finales de junio en Pontevedra y en el que el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial, según indicaron fuentes judiciales.
Vázquez Souto, uno de los alcaldes del PP que más tiempo se ha perpetuado en el cargo, cinco legislaturas con mayoría absoluta, había sido denunciado por la oposición y acusado del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios pero la condena de un año se suspensión y multa de 3.600 euros finalmente fue revocada por la Audiencia Provincial.
Dos años después regresó a los juzgados para enfrentarse a otro proceso penal que también afecta a su promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes.
Entre otras obras que realizó en la isla de Fuerteventura, la empresa construyó dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera utilizó a la empresa Mapafuer S.L. y en la segunda a Mapacons Insulares S.L., declarando pagos por obras que no ejecutaron.
El administrador y único socio de estas constructoras, Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, había fallecido un año antes por lo que no pudo presentarlas “ y alguien tuvo que falsificar su firma”, según el fiscal.
En el escrito de acusación provisional, el ministerio público señala que Roberto Vázquez creó “las facturas y justificantes de pago emitidos” para rebajar la base imponible y concluye que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos de construcción ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores en nómina.
Vázquez en el juzgado de Pontevedra, en febrero de 2010. / CARLOS PUGA
Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales 2003 y el 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas aunque, curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la hacienda pública”, señala el fiscal.

22/05/2012

Parque infantil de Romai Vello en situación de abandono

O BNG de Portas denuncia a situación de abandono dos parques infantís do concello


O vindeiro sábado 26 de maio, o grupo municipal do BNG de Portas vai presentar no rexistro do concello unha petición para que se arranxe de forma inmediata a situación do parque infantil de Romai Vello.

Esta petición, aínda que particularizada para a situación concreta do parque de Romai Vello, é extensible a moitos outros campos de xogos do concello. En Portas é demasiado habitual que non se manteñan minimamente as poucas instalacións infantís que hai, así poden verse parques coa herba sen cortar, xogos oxidados, farois rotos, etcétera.


Pinchar nas imaxes para ampliar.




11/05/2012

Pleno Extraordinario

O martes 15 de maio ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Formalización operación de crédito para pago a provedores Real Decreto Lei 4/2012.

04/05/2012

Convocatoria da asemblea local de Portas

O domingo 6 de maio ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria de Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- plan xeral de ordenación municipal PXOM,
- informe de traballo municipal,
- situación política municipal,
- convención nacional,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

26/04/2012

O BNG esixe a dimisión de Roberto Vázquez Souto

O alcalde de Portas imputado por graves delitos


O alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto, atópase dende hai anos inmerso nun proceso xudicial polo cal está imputado polos delitos de falsidade en documento mercantil e contra a facenda pública. Esta imputación estalle causando un grave dano ao concello de Portas.
Mentres á cidadanía se lle piden sacrificios e se lle aplican recortes, o primeiro edil está imputado por falsificar documentación para evitar pagar impostos e defraudar á Facenda.
Recentemente o grupo de goberno aprobou unha suba do 148% na taxa municipal da auga, do 186% na taxa do lixo, do 30% no imposto de vehículos, ademais de crear varias taxas novas. Medidas que se suman ao incremento dun 50% no imposto de bens inmobles aprobado dende o goberno central. Pouca credibilidade ten quen lle pide un esforzo aos cidadáns, e non paga os seus impostos.
O BNG rógalle a Roberto Vázquez e a quen o sustenta, o Partido Popular, que recapaciten e actúen con responsabilidade buscando o ben do concello. A dimisión de Roberto Vázquez como alcalde é condición necesaria para reconducir a profunda situación de deterioro das institucións de goberno.
Roberto Vázquez e o Partido Popular deben asumir responsabilidades políticas. Feitos como os que están a acontecer en Portas só afondan no desprestixio da política.
O BNG pídelle coherencia ao Partido Popular e que actúe de igual forma que no caso “Conde Roa”, onde ante unha imputación de menor gravidade mostrou unha actitude ben diferente.
Mañá, venres 27 de abril, ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario no que o grupo municipal do BNG solicitará a dimisión do alcalde.

O Bloque Nacionalista Galego esixe a dimisión de Roberto Vázquez Souto como alcalde do concello de Portas e esixe que o Partido Popular asuma a súa responsabilidade política por amparar e permitir que un cargo da súa cor estea imputado por defraudar á Facenda Pública cando a diario lle esixe sacrificios aos cidadáns.

25/04/2012

Pleno ordinario

O venres 27 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

20/04/2012

Roberto Vázquez pagará para reducir as súas penas de prisión



Los abogados del alcalde de Portas negocian con el fiscal, que no perdonará ni un euro. Están a la espera de una respuesta de Hacienda. Se expone a una condena de cuatro años de cárcel

Víctor Méndez (sucesos@diariodepontevedra.com).

El alcalde de Portas, Roberto Vázquez, continúa negociando con el representante del Ministerio Fiscal, Augusto Santaló, delegado de Asuntos Económicos, con la intención de llegar a un acuerdo previo a la vista oral que le sentará en el banquillo por dos delitos, uno de falsedad en documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública. Vázquez teme que Santaló logre probar su culpabilidad en ambos casos ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, por lo que su postura a estas alturas no es otra que la de asumir los cargos que se le imputan y devolver lo defraudado a cambio de una rebaja en sus penas de prisión.
Los abogados del alcalde de Portas hicieron una primera visita al despacho del fiscal de Asuntos Económicos meses atrás. De ella no obtuvieron la respuesta que deseaban, pues Santaló les instó al pago íntegro de la deuda para empezar a negociar. Vázquez debió pensárselo mejor, pues su intención actual, según explicó el representante del Ministerio Público, es la de abonar la cifra que se acuerde (Hacienda tiene que enviar a Santaló cierta documentación para cerrar la cantidad) y de este modo eludir una estancia entre rejas que sería más que posible si la vista oral fuese adelante en las actuales circunstancias. El fiscal apuntó inicialmente a unos 200.000 euros, pero se trata de una cifra aproximada.
Augusto Santaló señala en su escrito de calificación, que ya está en manos de la Audiencia Provincial para el próximo señalamiento de la fecha de la vista oral (previo retorno a la Fiscalía), que la empresa Pazos Souto S.L.U. no realizó una serie de pagos a otras firmas que trabajaban en la construcción en Fuerteventura (en el ejercicio fiscal 2005). "Dichos pagos no se realizaron a las empresas indicadas (Mapafuer y Mapacons Insulares), siendo creadas por el acusado facturas y justificantes de pago emitidos aparentemente por las mencionadas sociedades para disminuir la base imponible resultante. No podían haber realizado los trabajos (en la promoción El Castillo, que llevó a cabo la firma del edil de Portas), pues ambas sociedades carecían de trabajadores para poder hacerlo desde el año 2002", añade el fiscal en el escrito.
Señala, además, que "en los ejercicios 2003 y 2004, ambas sociedades dejan de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, y en el ejercicio 2005 reanudan la presentación de declaraciones, pero exclusivamente mantienen relaciones comerciales con Pazos Souto S.L.U. Asimismo, en las declaraciones que presentan estas sociedades se declaran unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos de Pazos Souto, por lo que no ingresan nada a la Hacienda Pública".
EN EFECTIVO. Santaló sostiene, además, que "los pagos de las facturas emitidas por ambas sociedades se realizan siempre en efectivo, lo que es muy extraño si se tiene en cuenta su obligación tributaria, salvo en el supuesto de pagos pequeños". El fiscal incide, además, en que "el administrador y único socio, quien teóricamente presentó el impuesto de sociedades de 2006, falleció en febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas, firmando alguien por él".
CONTABILIDAD. Asimismo, el fiscal señala que Pazos Souto participó en otras promociones cuya contabilidad no era correcta. Además, le imputa el hecho de que algunas obras fueron realizadas por empresas distintas a las que firmaron las certificaciones.
Por todo ello, el alcalde de Portas se enfrenta a una petición de dos años de prisión y a una multa de doce meses (con cuota de 15 euros al día) por un delito de falsedad en documento mercantil, y a otros dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros por el delito contra la Hacienda Pública. A ello se añaden 151.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El alcalde de Portas, en el banquillo de A Parda. GONZALO GARCÍA.

04/04/2012

Presentación do Documento Inicial do PXOM de Portas


Onte 3 de abril colgaron na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o Documento de Inicio do plan xeral de ordenación municipal de Portas.
Podedes consultar o documento na seguinte ligazón:
http://aae.medioambiente.xunta.es/aae/ShowLast.do;jsessionid=53A076401252C107BFB1FCF5923C1CEE.vmprd16
O período de consulta é de só un mes, ata o 3 de maio. Os comentarios ao documento deben facerse dende a páxina web da Consellería.
Advertimos que hai moitísimos erros e algún moi grave.

28/03/2012

Pleno Extraordinario

O venres 30 de marzo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación plan de axuste Real Decreto Lei 4/2012.

27/03/2012

O alcalde de Portas negocia con Facenda e o fiscal que o acusa de falsear facturas e fraude



Una conformidad permitiría rebajar la pena que se solicita inicialmente-y que asciende a cuatro años de prisión
El pago de la cantidad supuestamente defraudada se mantendría
El Ministerio Público solicita una pena de cuatro años de cárcel y multa

Carlos García - Pontevedra
Los representantes legales del actual alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez Souto, sondean al fiscal y a los responsables de Hacienda en Madrid para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad que le permita rebajar las penas que solicita inicialmente como presunto autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión por cada delito y una multa de 300.000 euros, además de indemnizar al Estado en materia de responsabilidad civil con 151.000 euros, que es la cantidad que supuestamente habría dejado de ingresar a Hacienda.
Fuentes conocedoras del caso subrayaron ayer que, en el supuesto de que se pudiera alcanzar un acuerdo que pasa por el reconocimiento de los hechos que le imputa el fiscal por parte del acusado- en todo caso no
sería negociable el pago de la cantidad que supuestamente el alcalde de Portas dejó de ingresar al erario público.
Pazos Souto 2000
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se refieren al año 2005, cuando la promotora Pazos Souto S.L.,de la que era único socio y administrador Roberto Vázquez Souto, presentó su declaración por el impuesto de sociedades. Según el fiscal, la declaración "no obedecía a las reales operaciones económicas de la misma" pues "los gastos fueron incrementados de forma injustificada, declarando unos gastos realizados por empresas que en realidad eran inexistentes".
El fiscal señala que la empresa del alcalde de Portas llevó a cabo dos promociones en la isla de Fuerteventura en las que declaró haber realizados pagos a dos empresas (Mapafuer S.L. y Mapacons Insulares S. L.) por importe de unos 630.000 euros. Asegura el fiscal que "dichos pagos no se realizaron a las empresas indicadas, siendo creadas por el acusado las facturas y justificantes de pago emitidos aparentemente por las mencionadas
sociedades con la finalidad de disminuir la base imponible resultante". Entre los datos que aporta el fiscal para sostener esta afirmación indica que estas dos empresas "no podían haber realizados los trabajos que se dicen efectuados pues desde el año 2002 carecían de trabajadores para poder realizarlos". Además, señala que en 2003 y 2004 ambas sociedades dejan de presentar declaraciones tributarias y operaciones con terceras personas hasta 2005, en el que reanuda la presentación de declaraciones pero para mantener de forma exclusiva relaciones con la promotora del alcalde de Portas. También califica como "muy extraño" que los pagos se realizasen siempre en efectivo. Por último, el administrador y único socio de Mapafuer S.L. y Mapacons Insulares, quien teóricamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio de 2006, falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que el fiscal concluye que "él no pudo presentarlas, firmando, en consecuencia, alguien por él".
El fiscal llega a la conclusión final de que la base imponible a la promotora Pazos Souto era de 432.749 euros, lo que supondría esta cuota defraudada de 151.452 euros.

Supuestas facturas falsas
Así, "para justificar ante la Hacienda Pública que las obras abonadas a las sociedades Mapafuer S. L. y Mapacons Insulares S. L. habían sido realizadas por éstas, el acusado presentó presupuestos, facturas y recibos aparentemente expedidos por las mencionadas sociedades que evidentemente no pudieron ser emitidos por las mismas" y que "necesariamente fueron confeccionadas por él o a su instancia". El fiscal no cuestiona "que las obras no hayan sido realizadas realmente, sino que no lo han sido por las empresas que se señalan como constructoras y a las que se dice haber abonado los gastos que posteriormente se deducen en el impuesto de sociedades".

26/03/2012

29M EU VOU Á FOLGA XERAL


18/03/2012

Acto Público en Caldas sobre a Reforma Laboral

Acto público do BNG no que se exporá a súa posición política sobre a Reforma Laboral.
INTERVIRÁN: Iñaqui Fernández Zárraga (responsábel local do BNG), Rafael Iglesias (secretario comarcal da CIG) e Xavier Vence (catedrático de economía aplicada na Universidade de Santiago e membro do Consello Nacional).
LUGAR: Auditorio, Caldas de Reis.
DATA: venres, 23 de marzo.
HORA: 21:00 h.

16/03/2012

Convocatoria da asemblea local de Portas


O domingo 18 de marzo ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- situación política xeral,
- liña de traballo municipal,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

12/03/2012

O alcalde de Portas busca un pacto para eludir o cárcere por delito fiscal

El País, 9 de marzo de 2012.


El alcalde de Portas busca un pacto para eludir la cárcel por delito fiscal

El ministerio público pide cuatro años de prisión para el regidor del PP


Roberto Vázquez Souto, el alcalde popular de Portas desde hace 20 años, trata de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que le acusa de un presunto delito fiscal y otro de falsedad en documento mercantil para evitar una eventual pena de cárcel. Sus abogados pretenden lograr una rebaja de la condena de cuatro años de prisión que solicita el fiscal al mínimo de la pena establecido por ley y que en todo caso evitaría su cumplimiento, al carecer el regidor de antecedentes penales.
 Los letrados de Vázquez Souto también negociarán al mismo tiempo con la Agencia Tributaria el pago de una sanción de 300.000 euros por falsear la liquidación del impuesto de sociedades, que incrementó con gastos inexistentes, por lo que se le impondría una multa de 5.400 euros y una indemnización de 151.432 por responsabilidad civil que se corresponde con la cantidad supuestamente defraudada.
El juicio de conformidad no es sino un reconocimiento de los delitos imputados por parte del acusado. A cambio de asumir la culpabilidad en ambos delitos, el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial contra el alcalde de Portas por otro en el que se plasmarían los términos del acuerdo para elevarlos al tribunal competente de Pontevedra al que corresponde dictar sentencia.
Fuentes conocedoras del caso indicaron que la rebaja únicamente afectaría a la cuantía de las penas de privación de libertad solicitadas por la fiscalía, pero en ningún caso a las cantidades presuntamente defraudadas que reclama Hacienda más la señalada multa.
Cuando han trascurrido 13 meses desde que la Audiencia Provincial revocara la condena de un año de suspensión en el cargo y multa de 3.600 euros a Roberto Vázquez por haber contratado a sus empresas para realizar servicios municipales, el alcalde se enfrenta ahora a un segundo proceso en el que su promotora inmobiliaria, Pazos Souto 2000, SL, está en el punto de mira.
Aunque el juicio estaba previsto que se celebrara antes de las elecciones municipales de mayo del año pasado, los abogados del alcalde recurrieron el auto del juez de Caldas por el que se transformaban las diligencias en sumario. Un recurso que retrasó varios meses el procedimiento evitando que este llegase a Pontevedra para fijar la vista oral, pero la Audiencia de Pontevedra finalmente lo desestimó.
Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa, de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes por importe de 151.432 euros.
Entre otras promociones que desarrolló la sociedad en la isla canaria de Fuerteventura, Pazos Souto, SL promovió la construcción de dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera promoción utilizó a la empresa Mapafuer, SL y en la segunda a Mapacons Insulares, SL, declarando pagos por obras que no ejecutaron.
En noviembre de 2009, cuando el regidor había sido imputado y la oposición —BNG y PSdeG— intentó que saliese adelante una moción de reprobación, Vázquez Souto apeló a su inocencia. “Cuando los jueces hablen, entonces tendré algo que decir. Mientras tanto, no quiero seguirles el juego a los que sólo buscan publicidad con este asunto”, manifestó en aquella ocasión.

Cuentas firmadas por un fallecido

Mapafuer, SL y Mapacons Insulares, SL, las dos constructoras que Pazos Souto utilizó en sus promociones de Fuerteventura, tenían como administrador y único socio a Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, pero que falleció el 13 de febrero de 2005, por lo que no pudo presentarlas y, en consecuencia, según el fiscal, “alguien tuvo que falsificar su firma”.
La acusación sostiene que Roberto Vázquez llegó a crear “las facturas y justificantes de pago emitidos” con la finalidad de disminuir la base imponible resultante. Además llega a la conclusión de que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos descritos ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores para poder realizarlos.
Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales de 2003 y 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas, aunque curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la Hacienda pública”, señala el fiscal.

07/03/2012

Vázquez intenta chegar a un acordo co fiscal para evitar un xuízo por fraude

Diario de Pontevedra, 7 de marzo de 2012

Dúas noticias relacionadas directamente co Concello de Portas:

En Portada da sección: "Diario de Caldas":

Vázquez intenta llegar a un acuerdo con el fiscal para evitar un juicio por fraude
El alcalde de Portas, como responsable de su promotora inmobiliaria, está acusado de defraudar 200.000€
El alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto, ha movido ficha para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía y evitar así el inminente juicio como responsable de la empresa Pazos Souto S.L.U. Está acusado de defraudar 200.000 euros a Hacienda. Sin embargo, obtuvo una respuesta rotunda por parte del fiscal delegado de Delitos Económicos. "Que venga con el dinero por delante". Augusto Santaló considera que Vázquez es culpable de un delito contra la Hacienda Pública y de otro de falsedad en documento mercantil, por los que solicita para él penas que alcanzan los cuatro años de cárcel, indemnizaciones y responsabilidad civil aparte. El representante del Ministerio Público sostiene que lo principal es recuperar el dinero que pertenece a las arcas públicas.

Indemnización de 90.000 euros por un accidente
Vázquez se ha librado de otro juicio tras acordar el pago de una indemnización de 90.000 euros a un joven herido en la Escuela Taller en 2004.

Xa en páxinas interiores:
Roberto Vázquez intenta evitar el juicio y busca un acuerdo con el fiscal
Santaló fue tajante y le instó a devolver con 200.000 €, la cantidad supuestamente defraudada
El alcalde de Portas se enfrenta a cuatro años de cárcel por delitos contra Hacienda y falsedad
Víctor Méndez. Pontevedra
El alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto, ha movido ficha para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía y evitar así el juicio que se le viene encima. Sin embargo, el primer edil obtuvo una respuesta rotunda por parte del fiscal delegado de Delitos Económicos. "Que venga con el dinero por delante". Augusto Santaló considera que Vázquez es culpable de un delito contra la Hacienda Pública y de otro de falsedad en documento mercantil, por los que pide para el regidor penas que alcanzan los cuatro años de cárcel, indemnizaciones y responsabilidad civil aparte. El representante del Ministerio Público, siguiendo su política habitual en asuntos como el que implica al alcalde de Portas, sostiene que lo principal es recuperar el dinero que pertenece a las arcas públicas, de ahí que se mantenga inflexible en este punto.
Augusto Santaló señala en su escrito de calificación, que ya está en manos de la Audiencia Provincial para el próximo señalamiento de la fecha de la vista oral, que la empresa Pazos Souto S.L.U. no realizó una serie de pagos a otras firmas que trabajaban en la construcción en Fuerteventura (en el ejercicio 2005). "Dichos pagos no se realizaron a las empresas indicadas, siendo creadas por el acusado facturas y justificantes de pago emitidos aparentemente por las mencionadas sociedades para disminuir la base imponible resultante. No podían haber realizado los trabajos (en la promoción El Castillo, que llevó a cabo la firma del edil de Portas), pues ambas sociedades carecían de trabajadores para poder hacerlo desde el año 2002", añade el fiscal en el escrito.
Asimismo, el fiscal señala que Pazos Souto participó en otras promociones cuya contabilidad no era correcta. Además, le imputa el hecho de que algunas obras fueron realizadas por empresas distintas a las que firmaron las certificaciones.
Por todo ello, el alcalde de Portas se enfrenta a una petición de dos años de prisión y multa de 12 meses (con cuota de 15 euros al día) por un delito de falsedad en documento mercantil, y a otros dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros por el delito contra la Hacienda Pública. A ello se añaden 151.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Portas pagará 90.000€ a un alumno de la escuela taller lesionado en 2004 para evitar los tribunales
El concello carecía de seguro para asumir el accidente, por lo que fue denunciado. El acuerdo del alcalde evita responsabilidades
Chus Gómez. Portas
El concello de Portas pagará 90.000 euros a un joven que se lesionó gravemente en una mano cuando era alumno de un curso de Carpintería en la Escuela Taller. Los hechos ocurrieron en 2004, pero el acuerdo es reciente y tiene como objetivo evitar los tribunales.
El asunto fue abordado en el Pleno ordinario del pasado 24 de febrero bajo el epígrafe "Indemnización por parte do Concello de Portas a Miguel Cores Alfonsín por danos e prexuízos" y ahora saltó a la luz pública a través del blog Dendeoconfesionario.org, donde el portavoz municipal del BNG, Arturo Fontán, explicó los detalles del acuerdo plenario.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando se realizaron varios talleres de empleo en la Escola Taller de Portas, con la colaboración de la Xunta. "E, desgraciadamente, nun curso de Carpintería que carecía das máis mínimas medidas de seguridade, un alumno sufriu un grave accidente nunha man. O que debería ser unha desgraza converteuse nun drama persoal porque o Concello non tiña subscrito ningún tipo de seguro, nin se quixo facer cargo do asunto", explica el concejal.
El joven implicado denunció al Ayuntamiento por el accidente, pero "como a xustiza é tan desidiosamente lenta, oito anos despois aínda non se celebrou o xuízo". Sin embargo, ahora su celebración era inminente y "ante a evidencia de que o Concello perdería o xuízo e que os implicados no suceso serían condenados, o alcalde buscou a maneira de eludilo, e así foi, asinando un acordo amigable entre as partes".
El "apaño" supone indemnizar al accidentado con 90.000 euros de las arcas municipales a cambio de retirar la demanda judicial, señala Fontán Pérez. "Esa cantidade habería que desembolsala igualmente porque así o indican os informes periciais realizados, pero ao evitar o xuízo, xa non se depurarán as responsabilidades de cada quen", lamenta.
Son las responsabilidades "que ninguén quixo asumir no ano 2004, que ninguén asumiu en oito anos e que ninguén asumirá tampouco agora. Cometeuse o erro de non contratar un seguro e as consecuencias son 90.000 euros de cartos públicos e uns danos irreparables".
DINERO PÚBLICO. El edil nacionalista recuerda que el alcalde, Roberto Vázquez, es el jefe de personal del Ayuntamiento "e é a súa responsabilidade que as actividades que se desenvolven no concello teñan as medidas de seguridade necesarias e as pólizas de seguro pertinentes".
Sin embargo, "agora con cartos públicos, de todos os veciños de Portas, oculta os seus erros", denuncia Arturo Fontán.


29/02/2012

Acto Público en Pontevedra sobre a Reforma Laboral

Acto público do BNG no que se exporá a súa posición política sobre a Reforma Laboral.

INTERVIRÁN: Miguel Anxo Fdez. Lores (alcalde de Pontevedra), Suso Seixo (secretario xeral da CIG) e Francisco Jorquera (portavoz do BNG no Congreso).
LUGAR: Teatro Principal, Pontevedra.
DATA: xoves, 1 de marzo.
HORA: 20:30 h.

21/02/2012

Pleno ordinario


O venres 24 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Indemnización por parte do concello de Portas a D. Miguel Cores Alfonsín por danos e perxuízos.
4. Rogos e preguntas.