10/04/2010

Condenan ao alcalde de Portas a un ano de suspensión por contratar obras ás súas empresasA sentenza tamén lle impón unha multa de 3.600 euros

Unha sentenza do Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra, coñecida onte, condena ao alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto (PP), a unha multa de 3.600 euros e a un ano de suspensión de emprego ou cargo público como autor dun delito de negociacións prohibidas aos funcionarios. Contra o fallo cabe recurso de apelación ante a Audiencia Provincial.

A sentenza considera probado que o rexedor realizou entre 1998 e 1999 contratacións administrativas directas para o Concello con empresas que á súa vez contrataban con firmas pertencentes á súa contorna familiar e das que el era o «real administrador». Trátase das entidades Comercial Vázquez Vázquez S.?A., da que Roberto Vázquez era o presidente do consello de administración e conselleiro delegado, e de Comercial Chandouteiro S.?L., que tiña como socios aos seus tres fillos e como administradora, á súa muller, aínda que era el «quen administraba a sociedade».

Expón que tras a baixa médica dun operario municipal, e para realizar a recollida de lixos en agosto, setembro e parte de outubro de 1998, o rexedor contratou -mediante a «empresa interposta» Transportes Antonio - para esa tarefa a Manuel Mandayo. Este home fora empregado de Comercial Vázquez ata decembro de 1997 e neses meses era traballador de Comercial Chandouteiro. O representante de Transportes Antonio , logo de facturarlle ao Concello, entregaba as cantidades a Comercial Vázquez.

Do mesmo xeito procedeuse coa empresa Escavacións Luneira, que facturou ao Concello o transporte dunhas lonas para unha festa da terceira idade desde O Porriño, cando o desprazamento foi realizado tamén por Manuel Mandayo, que traballaba para Comercial Chandouteiro. Esta entidade emitiu nove facturas ao Concello que non foron aínda aprobadas nin abonadas. Resulta «relevante», sinala o fallo, que Escavacións Luneira non tiña camións nin choferes.

Nestes dous casos a sentenza conclúe que foi Roberto Vázquez quen contratou directamente a Manuel Mandayo para eses traballos. Noutra das obras, a retirada duns cascallos da escola taller por parte de Chandouteiro, non se considera probada a influencia do rexedor.

Situación difícil

Aínda que non é firme, a sentenza deixa nunha difícil situación ao alcalde de Portas con vistas ás eleccións do 2011. Roberto Vázquez goberna desde 1992 esta localidade de tres mil habitantes. No xuízo proclamara a súa inocencia: «Sinto inocente, non son culpable de nada porque non fixen nada malo». O caso das autocontrataciones do rexedor xudicializouse tras a querela presentada no ano 2000 por todos os grupos da oposición no Concello. O rexedor ten pendente outro xuízo por unha suposta fraude fiscal a Facenda.

A pena imposta polo Xulgado do Penal é inferior á que pedía o Ministerio Fiscal -unha multa de 5.400 euros e un ano de suspensión-, que na vista modificou as súas conclusións pola atenuante de dilacións indebidas no procedemento. A maxistrada entende que non caben as pretensións da acusación particular, que solicitaba penas máis amplas, ata de cárcere, ao considerar que non existiu un ánimo de defraudar.

O alcalde de Portas, condeado a un ano de inhabilitación por contratar ás súas empresas

Nova publicada en Faro de Vigo de 10 de abril de 2010


El fallo halla a Vázquez culpable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios

El juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra acaba de condenar al alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto, como autor de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios a la pena de multa de 3.600 euros (seis meses a una cuota diaria de 20 euros al día) y la suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de un año.
Según recoge el fallo como hechos probados, el alcalde realizó contrataciones administrativas del Concello "con empresas que a su vez contrataban con sus empresas familiares o con empresas pertenecientes a su ámbito familiar y de las que él era el real administrador". Unas adjudicaciones que se realizaban por medio del sistema de contratación directa.
Una de estas empresas es la entidad Chandouteiro que tiene como socios a sus tres hijos y como administradora a su mujer, pero que, según el fallo, administraba Roberto Vázquez Souto. De este modo, tras la baja médica de uno de los operarios del concello, y para llevar a cabo la recogida de basuras durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre de 1998, se contrató para este servicio a una de las empresas interpuestas, dirigida por un ex empleado de una empresa del alcalde y que en ese momento era trabajador de Chandouteiro. Dice la sentencia que el representante legal de esta empresa, después de facturar al ayuntamiento, entregaba las cantidades obtenidas a la empresa que administraba el regidor. Según el magistrado, un procedimiento similar se siguió con otra empresa a la que se le contrató el transporte de unas lonas para la celebración de una comida de la tercera edad. Es en estos dos supuestos en los que el juez encuentra acreditado la comisión del delito, ya que Chandouteiro emitió otras 9 facturas al concello, no aprobadadas, ni abonadas, ni cuyo pago reclamó la firma, hechos en los que no queda acreditada la comisión de un delito.
El juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra asume así los postulados del fiscal, que al término del juicio oral modificó su petición de condena en los términos que recoge la sentencia, salvo por la cuantía de la multa, que es menor. Se tiene en cuenta además la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas lo que permite rebajar la condena impuesta al alcalde.
Señala el fallo que las firmas a las que se adjudicaron estos contratos "no fueron más que empresas interpuestas que sirvieron para evitar una contratación directa del ayuntamiento con las entidades vinculadas al regidor.