15/12/2015

Convocatoria Extraordinaria da "Comisión informativa de asuntos a tratar polo pleno"

O venres 18 de decembro de 2015 ás 20:00 h. celebrarase unha reunión extraordinaria da "comisión informativa de asuntos a tratar polo pleno" na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación acta sesión anterior.
  2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
  3. Aprobación certificación nº 2 - Final Obra "Acondicionamento de exteriores e pavimentación pistas no pavillón de deportes de Romai".
  4. Recoñecementos extraxudiciais de créditos nº 2/2015.
  5. Acordo de gastos.

Pleno Extraordinario solicitado por VUP

O venres 18 de decembro de 2015 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello solicitado por VUP coa seguinte orde do día:

  1. Redacción dun proxecto de acondicionamento do terreo de xogo con herba artificial do campo de fútbol de Romai.
  2. Que se inclúa nos orzamentos do ano 2016 a cantidade correspondente ó importe de dito proxecto.
  3. Rematar as obras para que o equipo de Romai poida xogar na tempada 2016-2017 en dito campo, e non teña que desprazarse nin ó campo de A Rapeira, nin a outro.
Os de VUP 23 anos para poñerlle herba artificial ao campo de fútbol de Romai, pero non o fixeron. Só seis meses despois de deixar o concello con máis dun millón de euros de débeda e 700.000 euros en facturas nos caixóns, agora acórdalles o campo de fútbol de Romai.
O Partido Popular prometeu en campaña electoral poñer herba artificial no campo de fútbol de Romai, e as promesas están para cumprilas.