18/09/2008

Pleno Extraordinario solicitado polo grupo municipal do BNG

O luns 22 de setembro ás 14:50 h. celebrarase unha sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Portas solicitado polo grupo municipal do BNG coa seguinte orde do día:

1. Recuperación da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas e do seu entorno (Lantaño).
2. Cumprimento da entrega das copias das actas das sesións das Xuntas de Goberno Local no prazo de 10 días dende a súa celebración.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego lamenta a antidemocrática actitude do grupo de goberno do Partido Popular ao negar as solicitudes do BNG para que o pleno se celebre a unha hora máis axeitada para facilitar a asistencia dos veciños e veciñas, e de que a convocatoria do pleno se faga pública por medio de bandos.