27/10/2008

O BNG propón a realización de actuacións nos montes do Concello de Portas

A valorización do noso monte como fonte de riqueza económica e natural ten que ser unha prioridade do Concello de Portas, sen embargo, non se están a tomar as medidas necesarias, sabendo que a mellor actuación contra os lumes do verán é a prevención e os traballos no inverno.
O grupo de goberno do Concello de Portas incomprensiblemente renunciou e segue a rexeitar as axudas que a Consellaría de Medio Rural ofrece a todos os concellos para actuacións que conleven melloras dos montes, o desenrrolo da actividade agroforestal e a prevención dos lumes.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que como primeiras medidas, acepte a axuda ofrecida por outros organismos e proceda á realización de actuacións básicas e primordiais nos montes do Concello.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Asfaltado da pista que vai do Mondoiro á Graña.
2. Asfaltado da pista que vai do Liñar á estrada de Briallos.
3. Arranxo da pista forestal que percorre a parte alta de Romai que limita cos concellos de Meis e Vilanova de Arousa, consistente na limpeza e realización de cunetas, construcción de taxeas para conducir ás augas de choiva por baixo da pista, e preparación da pista cun todo un.
4. Limpeza de todas as pistas forestais.