14/12/2016

Convocatoria ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 16 de decembro de 2016 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta da sesión ordinaria do 21/10/2016.
  2. Adhesión ao servizo de cesión de datos para as administracións públicas da tesourería xeral da seguridade social.
  3. Informe reclamación en materia de cantidade (indemnización de responsabilidade civil derivada de accidente de traballo) de Mónica Ferro Folgar.
  4. Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra - ORAL das facultades de xestión, inspección, liquidación, recadación e revisión relativos ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica (alta IVTM).
  5. Aprobación e establecemento e ordenanza fiscal reguladora prezo público por actividades culturais e artísticas.
  6. Rolda de intervencións.

O alcalde volve a saltarse un acordo plenario unánime e convoca a Comisión Informativa para o venres 16 en lugar do día que lle corresponde que é o venres 23 de decembro. Nin sequera se puxo en contacto co grupo municipal do BNG-Asembleas Abertas para explicar este cambio.
No pleno ordinario de 26 de febreiro de 2016 aprobouse por unanimidade unha moción do BNG-Asembleas Abertas que establecía a periodicidade das sesións ordinarias da Comisión Informativa de Asuntos a tratar polo Pleno. O acordo aprobado di textualmente: "As sesións ordinarias da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno terán unha periodicidade dunha cada dous meses, o penúltimo venres dos meses pares ás 20:30h. Se este día cadra en festivo, a sesión trasladarase á véspera ou ó seguinte día hábil".