23/02/2016

Pleno Ordinario

O venres 26 de febreiro de 2016 ás 19:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 26/12/2015.
 2. Dación de conta de Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 3. Mocións:
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre periodicidade das sesións das comisións informativas.
  2. Outras:
   1. Moción presentada por ANOVA UMIA e BNG-Asembleas Abertas de Portas sobre o Anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia.
 4. Rogos e preguntas.
Unha vez máis non se tivo en conta a opinión do BNG-Asembleas Abertas para a concreción da orde do día e os temas que se deberían tratar neste pleno ordinario. O alcalde, en minoría, segue impoñendo a súa vontade sen diálogo e incumprindo sistematicamente os compromisos adquiridos.
Un pleno absolutamente baleiro de contido se non fose polas dúas mocións presentadas pola oposición. Un goberno en minoría que lle sustrae ao Pleno todas as decisións.