22/12/2014

Plenos Extraordinario e Ordinario

O venres 26 de decembro celebraranse dous plenos na casa do concello, o primeiro Extraordinario ás 14:00 h. e o segundo Ordinario ás 14:50 h. coas seguintes ordes do día:

Pleno Extraordinario (14:00 h.) solicitado polo grupo municipal do BNG:
Punto único: Solicitude de novo trámite de información pública do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Pleno Ordinario (14:50 h.):
  1. Aprobación acta sesión anterior.
  2. Coñecemento resolucións alcaldía.
  3. Rogos e preguntas.
Unha nova "tomadura de pelo" por parte do goberno municipal ex-PP.

O BNG solicitou a convocatoria dun pleno extraordinario, facendo uso dos seus dereitos, para pedir que se volva a expoñer publicamente o PXOM antes da aprobación provisional, debido ás importantes modificacións introducidas polo goberno municipal en datas recentes. Sen embargo, é a alcaldía a que establece o día e a hora de celebración dos plenos. Convocar un pleno extraordinario dun asunto de tanta transcendencia para a vida cotiá da veciñanza como é o PXOM ás 14:00 h. é unha falta de respecto á oposición e aos veciños e veciñas que representan.

O pleno ordinario que se celebra por imperativo legal (senón o goberno municipal xa nin o faría) está convocado ás 14:50h., logo teñen intención de liquidar o extraordinario pola vía rápida, é dicir, impoñer a súa maioría absoluta sen debate e sen explicacións. Ademais o pleno ordinario foi baleirado completamente de contido, nunha nova falta de respecto pola oposición á que se ningunea, como se non houbese infinidade de temas que tratar nos plenos, que lembramos, son o máximo órgano de representación da veciñanza.

Se alguén desexa que lle transmitamos ao goberno municipal algún rogo ou pregunta, estaremos encantados de facelo.

Dende o BNG de Portas aproveitamos para felicitarvos as festas e desexarvos un bo ano 2015.

12/12/2014

O BNG esixe información e un novo trámite de información pública do PXOM

Pleno extraordinario solicitado polo BNG

O grupo municipal do BNG de Portas ven de presentar no rexistro do concello a solicitude dunha reunión extraordinaria do pleno da corporación para demandar información e un novo período de exposición pública do PXOM.
O documento de PXOM (aprobación inicial de 30 de agosto de 2013), foi modificado substancialmente tralo trámite de exposición pública de finais de 2013 con cambios de clasificación e usos do solo, tipoloxías edificatorias permitidas, tamaño mínimo de parcela e delimitacións dos núcleos rurais, entre outros. Estes cambios esixen, segundo a lei do solo de Galicia, que antes da aprobación provisional se abra un novo trámite de información pública.
Ademais, é inxustificable que aínda non foran corrixidos os erros detectados na cartografía, no parcelario, no catálogo de patrimonio ou na memoria.
Antóllase case imposible reconducir un documento mal ideado e carente de toda participación veciñal na súa redacción, pero cando menos é a nosa obriga limitar a indefensión causada nos veciños e veciñas que observan indefensos como o documento exposto publicamente non ten parecido algún co que se pretende aprobar provisionalmente.
Por outra parte, nos case seis anos de elaboración do PXOM, o equipo redactor non mantivo ningunha reunión informativa coa corporación municipal, a pesares das múltiples solicitudes formais do grupo municipal do BNG. O veto expreso do grupo de goberno (ex-PP) impide que a oposición se poida reunir co equipo redactor.
O grupo nacionalista de Portas demanda abrir un novo trámite de información pública do PXOM con anterioridade á aprobación provisional e manter unha reunión informativa co equipo redactor para que este explique e motive os cambios introducidos despois da aprobación inicial.
Texto da solicitude de pleno extraordinario

Texto da solicitude de pleno extraordinario

Texto da solicitude de pleno extraordinario