28/12/2011

A causa contra o alcalde de Portas por un suposto delito tributario enfila a súa recta final

La Voz de Galicia, 28 de decembro de 2011

O proceso xudicial aberto contra Roberto Vázquez Souto, alcalde de Portas, pola suposta comisión de senllos delitos de falsidade en documento mercantil e contra a Facenda Pública entrou na súa recta final. Así o confirmou onte o fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, quen precisou que o representante legal do rexedor interpuxo un recurso contra o procedemento, que espera que sexa resolto en breve polos xuíces.
Liquidado este trámite, o normal é que o caso chegue a algún dos xulgados do Penal da capital e sinálese unha data para a celebración do xuízo. Neste punto, as fontes consultadas apuntaron que, "de cumprirse todos os prazos, o normal é que a vista se celebre nos seis primeiros meses do 2021".
Penas solicitadas
En principio, a Fiscalía ten intención de solicitar dous anos de cárcere e multa de 5.400 euros polo primeiro dos cargos, así como igual período de estancia en prisión e o pago dunha sanción de trescentos mil euros polo segundo. Ademais, ínstase á Xustiza a que prohiba ao alcalde "obter subvencións ou axudas públicas e do dereito a gozar dos beneficios ou incentivos da Seguridade Social durante cinco anos".
En canto á responsabilidade civil, Santaló mantén que o rexedor de Portas debe indemnizar ao Estado con 151.432 euros máis os intereses legais xerados, diñeiro que se corresponde "coa cantidade defraudada".
O fiscal sostén que Roberto Vázquez é dende o 2005 único socio e administrador dunha sociedade cuxo obxecto é a "promoción inmobiliaria de vivendas, construción completa, reparación e conservación". Deste xeito, a declaración-liquidación do imposto de sociedades correspondente a ese exercicio "non obedecía ás reais operacións da mesma, pois (...) os gastos foron incrementados de forma inxustificada.

27/12/2011

Pleno ordinario


O venres 30 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

26/12/2011

Moción do grupo municipal do BNG sobre o servizo da "Fundación Preescolar na Casa"


O BNG de Portas ven de presentar no rexistro do Concello a seguinte moción para que se trate no vindeiro pleno:

Moción do grupo municipal do BNG sobre o servizo da "Fundación Preescolar na Casa"

Conforme ao previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Portas desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN, en base a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Preescolar na Casa”, programa de educación con trinta e catro anos de historia e do que moitas familias deste concello se beneficiaron, está en serio perigo. Os cartos públicos aportados pola Administración autonómica vense diminuídos ata o extremo de que compromete a súa continuidade.
Este programa está vivo porque medra día a día coa aportación dos nenos, familias e profesionais. Cántase, xógase e apréndense recursos propios da vida. Permite gozar da crianza dos fillos ao mesmo tempo que se educan. Sempre se fala da importancia da familia e da educación, mesmo os políticos poñen especial énfase cando a vinculan ao éxito das persoas a ao futuro das sociedades.
Non se pode mutilar un proxecto que acada todos os obxectivos marcados, que aposta pola cultura propia e polo noso idioma.
Preescolar na Casa é un programa vertebrador porque leva presenza e vida ao rural, en grave perigo demográfico, e potencia o desenvolvemento das comunidades locais.
Acadou facilmente a socialibilidade de nenos moi pequenos. Tamén acadou vínculos e boa harmonía entre as distintas familias participantes no proxecto. É un proxecto de unión e conciliación. Une ás propias familias. Elas son as que sustentan as vidas dos fillos.
Neste Concello de Portas moitas nais e pais participando en “Preescolar na Casa” aprenderon a implicarse máis nas vidas dos fillos, dándolles a seguridade que todo ser humano necesita para medrar e enriquecerse como persoa. Non queremos que se produza a morte lenta dun programa que preserva os valores básicos da vida, da sociedade e da nosa terra.

Polo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete á consideración do Pleno esta MOCIÓN, para que este adopte o seguinte

ACORDO:

Instar á Xunta de Galicia: A manter as axudas a este servicio, para salvagardar a súa continuidade, cando menos, no nivel actual.

21/12/2011

Pleno Extraordinario


O venres 23 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Proxecto de rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas).
3. Expediente de obra de urbanización en Castro e San Roque, Briallos (Portas). Clave OH536950.
4. Reclamación presentada por don Francisco Feixó Oubiña en representación das veciñas e veciños de Portas contra a aprobación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas e impostos municipais aprobadas no pleno do 7 de outubro de 2011.
5. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa para prestación do servizo de abastecemento de auga presentada polo BNG de Portas.
6. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos presentada polo BNG de Portas.
7. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros presentada polo BNG de Portas.
8. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica presentada polo BNG de Portas.
9. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos presentada polo BNG de Portas.
10. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de utilización das instalacións deportivas municipais presentada polo BNG de Portas.
11. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos presentada polo BNG de Portas.
12. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos.

13/12/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O sábado 17 de decembro ás 20:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- lotaría do nadal,
- reparto boletín informativo,
- suba de taxas e impostos,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

Novo boletín informativo - Decembro 2011

O BNG de Portas edita un novo boletín informativo (Nº 8 # 2ª etapa # Decembro de 2011), que comezará a repartirse polas casas de Portas nos próximos días.

Os temas tratados son:

- Suba de taxas e impostos,
- Cortes de luz nas instalacións municipais por impago,
- Declarada a Alerta 1 na captación de Rabuñade,
- Ataques de cans abandonados,
- Orzamento municipal 2011.
Podes descargar o boletín en PDF dende aquí.

O BNG de Portas aproveita a ocasión para desexarlles un bo nadal e un feliz ano 2012.

25/11/2011

Pleno extraordinario


O martes 29 de novembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación conta xeral exercizo 2010.
3. Liña de financiamento ICO-Entidades locais 2011.

O texto do punto 3 é totalmente ambiguo pero parece que trata da solicitude dun novo crédito. En maio deste mesmo ano xa se solicitou un crédito á Deputación, que lle concedeu ao concello 232.000 euros.

24/11/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O domingo 27 de novembro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- boletín informativo,
- suba de taxas e impostos,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

06/11/2011

Mitin en Portas


02/11/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O sábado 5 de novembro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- suba de taxas e impostos,
- nomeamento de interventores e apoderados para o 20N,
- información do último pleno,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

26/10/2011

Lotaría do nadal 2011

Temos á venda lotaría do nadal, se alguén está interesado/a podedes poñervos en contacto persoalmente con calquera dos membros do grupo municipal do BNG de Portas, ou a través do noso correo eléctronico, blog ou páxina de Facebook.

22/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O martes 25 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- recollida de sinaturas por suba de taxas e impostos,
- pleno do día seguinte,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

21/10/2011

Pleno extraordinario


O mércores 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Elección membros das mesas electorais Eleccións Xerais 2011.
3. Coñecemento de resolucións da alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

O pleno ordinario do venres 28 de outubro non se celebrará ao trasladarse o seu contido a este pleno extraordinario por acordo de todos os grupos.

16/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O mércores 19 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- aprobación da acta anterior,
- reparto e entrega de documentación para a recollida de sinaturas a favor da derogación da subida de taxas/impostos do Concello de Portas para o vindeiro ano 2012,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

13/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O domingo 16 de outubro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- repartición dos talonarios de lotaría do Nadal,
- aprobación pola asemblea dun novo boletín informativo,
- elaboración do bosquexo da carta para a recollida de sinaturas con motivo da suba das taxas municipais.
Rógase asistencia e puntualidade.

12/10/2011

Convocatoria urxente da asemblea local de Portas


Mañá xoves 13 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- estratexia de traballo ante a brutal subida de taxas e impostos aprobada polo Partido Popular,
- aprobación pola asemblea dun novo boletín informativo,
- orzamentos ano 2011 (que se pretenden aprobar en pleno extraordinario ao día seguinte).
Rógase asistencia e puntualidade.

10/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 14 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción municipal en favor da custodia compartida.
3. Orzamento municipal 2011.

05/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 7 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga.
3. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos.
4. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de rede de sumidoiro.
5. Aprobación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
6. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.
7. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais.
8. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.
9. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos

Convocatoria urxente da asemblea local de Portas


Mañá xoves 6 de outubro ás 19:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Tratarase a subida de taxas que o Partido Popular pretende aprobar o próximo venres en pleno extraordinario.
Rógase asistencia e puntualidade.

14/09/2011

Asemblea local de Portas


O domingo 18 de setembro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse temas de política local, plan de traballo futuro e eleccións do 20N.
Rógase asistencia e puntualidade.

13/09/2011

Nin se liquidan as contas de 2010 nin se aproban os orzamentos de 2011

A día de hoxe, 13 de setembro de 2011, o Concello de Portas nin liquidou as contas do ano 2010, nin aprobou os orzamentos do ano en curso 2011.
As consecuencias desta neglixente xestión económica do grupo de goberno do Partido Popular son extremadamente graves.
Portas é un dos 24 concellos (dos 315 de toda Galiza) que non cumpriron cos prazos da Lei de Economía Sostible, e agora ábreselle un novo prazo extraordinario ata finais do presente mes de setembro para informar da súa situación económica. Se novamente o concello incumpre a obriga legal de informar da situación das contas municipais, o Estado retería as cantidades que lle ingresa mensualmente, poñendo en perigo incluso as nóminas dos empregados municipais.

La Voz de Galicia, 13 de setembro de 2011.

12/09/2011

Acto público do BNG sobre a Reforma da Constitución

Acto público do BNG no que se exporá a súa posición política sobre a Reforma da Constitución.


INTERVIRÁN: Anxos Riveiro (responsable local), Olaia Fernández (deputada no Congreso) e Guillerme Vázquez (Portavoz Nacional do BNG).
LUGAR: Sala de conferencias do centro social de Novacaixagalicia, Pontevedra.
DATA: xoves, 15 de setembro.
HORA: 20:30 h.

24/08/2011

Pleno ordinario

O venres 26 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Ratificación acordo Xunta de Goberno Local do 5 de maio de 2011. Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais.
3. Constitución Xunta de Goberno Local. Acta Xunta de Goberno Local de 19 de xullo de 2011.
4. Solicitude á Xunta de Galicia da cesión de edificio do antigo SENPA sito no lugar de Estación.
5. Recoñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.

03/08/2011

Aprobación das bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Romai

O 29 de xullo publicouse no DOG a resolución do 23 de xuño de 2011, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se anuncia a aprobación das bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Romai (Portas, Pontevedra).

Pinchar para ampliar

27/07/2011

O BNG non é responsable da colocación da "Estreleira" no Centro Cultural de Romai

As ameazas do Alcalde de Portas non nos amedrantan


Onte 26 de xullo, apareceu colocada unha “estreleira” (bandeira galega cunha estrela vermella) na fachada do Centro Cultural de Romai. O Alcalde de Portas responsabilizou ao BNG da colocación.
Sen embargo, nin o BNG de Portas nin ningún dos seus membros son responsables deste suceso.
O Alcalde de Portas mostrando a súa infinita ignorancia confunde a “estreleira” cunha bandeira do BNG. Igual que a bandeira española non pertence ao Partido Popular, a “estreleira” é un símbolo que supera o ámbito dun simple partido político.
O Alcalde de Portas actúa irresponsablemente cando acusa SEN PROBAS, pero ademais minte porque asegura que a bandeira estivo na fachada do Local Social durante a celebración da “35ª Festa do Viño de Romai” o cal é absolutamente falso. A bandeira apareceu colocada o martes 26 de xullo, mentres que as festas se celebraron os días 23 e 24 do mesmo mes.
Ademais, no escrito que Roberto Vázquez dirixe á presidenta da “Asociación Cultural Xosefina Figueroa” asegura que paralizará subvencións concedidas por outras administracións.  O BNG rexeita estas ameazas  e considera que esta forma de actuar resulta despótica, caciquil e irracional.
Deberían retirárselle subvencións ao Concello de Portas se algún vándalo coloca unha bandeira calquera na Casa do Concello?

O Bloque Nacionalista Galego lamenta a irresponsable actuación do Alcalde de Portas por acusar en falso ao BNG e ao seu voceiro da colocación dunha “estreleira” no local social do Centro Cultural de Romai. Pedímoslle a Roberto Vázquez que a animadversión e o odio que mostra cara o BNG sexan substituídos por cordura e sensatez.
Escrito do Alcalde á Presidenta da Asoc. Cult. Xosefina Figueroa
Pinchar para ampliar

13/07/2011

Pleno extraordinario

O venres 15 de xullo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación da acta da sesión anterior.
2. Solicitude de iniciación do procedemento de valoración catastral de carácter xeral polo Concello.

09/07/2011

Soldo do Alcalde de Portas

O venres pasado, 8 de xullo, aprobouse a organización do Concello de Portas para a recentemente estreada lexislatura. Entre os puntos máis polémicos aprobados cos únicos votos a favor do grupo do Partido Popular pódense mencionar:
- Os plenos ordinarios celebraranse cada 2 meses, o último venres hábil dos meses pares ás 14:50 h.
- O Alcalde terá unha dedicación exclusiva e cobrará 40.886€/anuais en 14 pagas.
- Creouse a Xunta de Goberno Local composta exclusivamente por membros do Partido Popular (o Alcalde e tres Tenentes de Alcalde), e polo tanto, sen representación dos grupos da oposición.
Delegáronse na Xunta de Goberno a meirande parte das competencias do Pleno da Corporación.


O BNG de Portas considera que:
O horario dos plenos é totalmente inadecuado pois impide de forma efectiva que os veciños e veciñas poidan asistir a eles. O BNG propuxo que os plenos se celebrasen ás 20:00h no verán e ás 19:00h no inverno pero a súa proposta foi rexeitada polo PP.
O Alcalde debe ter dedicación exclusiva para traballar no concello e, fuxindo da demagoxia, debe ter un salario acorde ás súas obrigas e responsabilidades. Sen embargo, opoñémonos totalmente a que o salario do Alcalde de Portas sexa superior ao de alcaldes de concellos próximos moito máis grandes (Caldas de Reis, PSOE, 10.300 habitantes, 40.700€/anuais) (Cuntis, PP, 5.171 habitantes, 35.000€/anuais) (Moraña, PP, 4.274 habitantes, 33.000€/anuais).
- Excluír á oposición da Xunta de Goberno Local, aínda que legal, é unha manobra do Partido Popular para impedir que o BNG poida desempeñar o seu labor de oposición.
O obxectivo do PP ao delegar case todas as competencias do Pleno na Xunta de Goberno é baleirar de contido os Plenos da Corporación, unha vez máis para limitar o traballo de oposición do BNG.


A estratexia do Partido Popular é limitar por todos os medios o traballo de oposición do BNG.
Exclúe ao BNG da Xunta de Goberno.
Delega as competencias do Pleno na Xunta de Goberno.
Oculta as decisións da Xunta de Goberno. Lembramos que antes das eleccións municipais o PP negoulle durante 7 MESES ao BNG as actas da Xunta de Goberno, a pesares de que por lei teñen a obriga de entregalas en menos de 10 días dende que se celebran.

05/07/2011

Pleno extraordinario

O venres 8 de xullo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación da acta de constitución da corporación do 11 de xuño.
2. Periodicidade das sesións do pleno.
3. Coñecemento de constitución dos grupos políticos municipais e de designación dos seus voceiros.
4. Creación e composición das comisións informativas permanentes.
5. Nomeamento dos representantes da corporación en órganos colexiados.
6. Coñecementos das resolucións da Alcaldía sobre o nomeamento  dos Tenentes de Alcalde.
7. Proposta de designación de concelleiros representantes das distintas áreas.
8. Proposta de creación da Xunta de Goberno Local.
9. Proposta de recoñecemento de dedicación exclusiva, e fixación de indemnización aos concelleiros.
10. Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local.

27/06/2011

A depuradora de Romai consumiu 36.000 euros en gasoil

2011_0611 - Xerador eléctrico a gasoil a pesares de ter
un transformador e unha acometida eléctrica
(pinchar para agrandar).

Por fin!!!! Por fin, a depuradora de auga potable de Romai que dá servizo ás parroquias de Lantaño, Portas e Romai funciona dende a semana pasada sen consumir gasoil.
A depuradora foi construida cun convenio do anterior goberno galego e a pesares de que a súa construción rematou a principios do ano 2010, non entrou en funcionamento ata finais de setembro de 2010 para reducir (que non eliminar) o problema da toxinas procedentes da proliferación de algas na auga do río Umia.
A depuradora púxose a funcionar de forma provisional, subministrándose de enerxía dun xerador eléctrico a gasoil que consumía máis de 4.000 euros mensuais.
O 10 de maio de 2011 (en plena campaña electoral e polo tanto estando prohibidas as inauguracións de obras) a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas fixo a entrega oficial das obras rematadas ao Concello de Portas que pasou a asumir a súa xestión e mantementeo, aínda que en realidade xa o viña facendo dende setembro de 2010.
Incriblemente, aínda que dende o verán de 2010 estaba rematada unha nova acometida eléctrica e un transformador para dar subministro á depuradora, non se fixera a conexión pola desidia e neglixente xestión do goberno municipal.
Por fin, a semana pasada conectouse a depuradora co transformador eléctrico, permitindo que o aforro enerxético sexa moi considerable.
Os nove meses que a depuradora estivo conectada a un xerador de gasoil costoulle ás arcas do concello de Portas a friolera de 36.000 euros. Cartos de todos os veciños e veciñas malgastados pola neglixente xestión do grupo de goberno do Partido Popular.
2011_0626 - Aquí estivo o xerador durante 9 meses consumindo 36.000euros (pinchar para agrandar).

24/06/2011

Comida-xuntanza na Illa de Cortegada

O domingo 17 de xullo o BNG de Portas organiza unha comida-xuntanza na Illa de Cortegada.
Pepucho fai de barqueiro e pon a barca.
Cada un pon a súa comida e a súa bebida. Logo xa compartiremos.
Están convidad@s tod@s @s simpatizantes e amig@s do BNG de Portas, coa única limitación de que o barqueiro "dea feito" a cruzar...
Non hai escusa válida: boa compañía, lugar idílico, ganas de festa, piscina xigante,...
Para anotarse, avisade cun correo, unha chamada ou falando con calquera dos "habituais": Arturo, Rafa, Teté, Pepe, Pepucho, Pili, María, Juan, ...

07/06/2011

Sesión de Investidura

O vindeiro sábado 11 de xuño ás 11:00 h. celebrarase no salón de plenos da Casa do Concello de Portas a sesión constitutiva da corporación municipal e elección de Alcalde.

Neste acto, os representante electos do BNG tomarán posesión da súa acta de concelleiros :
- Arturo Norberto Fontán Pérez (Arturo),
- Rafael Rubial Pereira (Rafa), e
- María Teresa Rivas Buceta (Teté).

O BNG de Portas quere convidar a todos os amigos e amigas a este acto de investidura. Estaríamos moi contentos de contar coa vosa compaña.

05/06/2011

Pleno extraordinario

O mércores 8 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:


Punto único. Aprobación actas sesións anteriores.

01/06/2011

Asemblea local de Portas

O sábado 4 de xuño ás 22:00 h. celebrarase unha asemblea no local da Antiga Cámara Agraria en Portas.
Trataránse temas de política local e análise dos resultados electorais.
Rógase asistencia e puntualidade.

23/05/2011

Agradecemento e felicitacións

O Bloque Nacionalista Galego de Portas desexa felicitar a todos os veciños e veciñas de Portas pola súa alta implicación nas eleccións deste domingo. Así mesmo quere agradecer a confianza depositada polos nosos votantes, e  da que esperamos demostrar  ser merecedores ao longo dos vindeiros catro anos.

No BNG de Portas consideramos, sen caer no conformismo, como positivo o resultado obtido, pois logramos manter o noso teito acadado hai catro anos, malia as tristes circunstancias que tivemos que atravesar nun pasado recente.

Por último, desde o BNG de Portas desexamos facerlle chegar publicamente (xa o fixemos persoalmente) ao Partido Popular de Portas, aos seus candidatos e a todos os seus votantes, os nosos parabéns polo seu triunfo e desexarlles unha xestión propicia para os intereses de Portas e os seus habitantes. Para que esta poda ser realidade, desde o BNG, comprometémonos, tanto co goberno entrante, coma con todos os veciños e veciñas de Portas, a apoiar firmemente todas as iniciativas encamiñadas a acadar o progreso social, económico e cultural de Portas.

19/05/2011

O Partido Popular incumpre as ordes do alcalde en relación coa pegada de carteis electorais

Está prohibido pegar carteis nas marquesinas e nos colectores do lixo, pero como se pode observar nas fotografías esta prohibición non está sendo respectada polo Partido Popular, co agravante de usar cola para pegalos.
Marquesina na Ponte (Romai) en fronte da casa do candidato do PP e na entrada do parque biosaudable.
Marquesina na praza de Xagobe (Romai).
Marquesina en Avioso (Romai).
Marquesina na Costa (Romai).
Carteis do PP pegados con cola nas portas do pavillón de Portas. Os do PSOE están pegados con cinta adhesiva.
Marquesina no Outeiriño (Briallos).
O alcalde ordeou que non se podía pegar publicidade electoral no mobiliario municipal (ver web do concello):
"En sesión plenaria celebrada ó dia 29 de Abril do 2011, acordouse por unanimidade de todalas forzas politicas que teñen representación, o seguinte:
Compromiso de todo/as de non pegar ningun cartel publicitario de ningún partido politico, nas marquesinas utilizadas para resgarda rde cando se espera polo bús e tamén nos contedores do lixo por ser unha imaxe sucia no concello, asimesmo o concello facilitarán unhs taboleiros, postos para a ocasión distribuidos por parroquias, e postos estratexicamente para tal fin".
Esta información da web do concello non é certa pois no pleno de 29 de abril non se tomou tal acordo. O que si sucedeu nese pleno foi que o alcalde no punto de "informe da presidencia" prohibiu pegar carteis electorais nas marquesinas e nos colectores. Nese punto da orde do día non se tomaron acordos porque non se pode someter a votación o "informe da presidencia". Sen embargo, todos os grupos políticos expresamos a conveniencia da medida.

O concello de Portas non ten cartos nin para manter a finca da Azucreira

A herba medra sen control.
A finca da Azucreira está en situación de abandono absoluto (ver galería de fotos). O grupo de goberno do PP utiliza a finca da Azucreira como vertedoiro de escombros e :
- a herba e as silveiras medran sen control,
- as escombreiras e os depósitos de terra atópanse por todos lados,
- o local social está sendo explotado economicamente por unha persoa particular sen concesión pública,
- a escola infantil e o centro de día subminístranse dun xerador eléctrico,
- a piscina climatizada municipal leva un ano paralizada,
- o miradoiro da cheminea pechado,
- ...
As arcas municipais están baleiras e o pasado luns 9 de maio o grupo de goberno tivo que pedir outro anticipo urxente de 350.000€ á Deputación de Pontevedra para poder pagar soldos dos empregados municipais e os gastos correntes.
O PP usa a finca da Azucreira como vertedoiro.
Materiais de construción abandonados xunto á piscina.
A nefasta xestión económica do goberno municipal está a levar á ruína ao concello de Portas.
Non nos podemos permitir luxos supérfluos e innecesarios como unha piscina climatizada e un miradoiro nunha cheminea.

18/05/2011

16/05/2011

Outra tomadura de pelo do Partido Popular de Portas

Pinchar para agrandar
Estes días, faltando menos dunha semana para as eleccións municipais, o grupo de goberno editou un novo número do "Boletín Informativo" (maio 2011).
O BNG denuncia o uso partidista dos recursos municipais para facer campaña electoral a prol do Partido Popular. Dende maio de 2007, coincidindo tamén con campaña electoral, o concello de Portas non volveu a editar boletíns informativos ata: decembro de 2010 e logo en marzo, abril e maio de 2011. Os boletíns informativos son redactados por persoal do concello, impresos cos medios do concello e entregados nos buzóns por un funcionario municipal.
Estes panfletos só conteñen información sesgada e manipulada, coa clara intención de influir na bontade dos electores de cara ás vindeiras eleccións locais do 22 de maio.
Nestes boletíns, o grupo de goberno atribúese obras nas que non participa, e só informa de obras subvencionadas por administracións gobernadas polo seu propio partido, non advertindo da orixe dos fondos se  a obra é financiada por administracións gobernadas por outros partidos. Novamente, cunha clara intención de influir na campaña electoral.
Por suposto non se informa da solicitude dun crédito urxente o pasado luns por valor de 350.000€ ou que absolutamente ningunha das obras é financiada polo concello.
Un bo exemplo destas afirmacións pódese atopar en calquera do boletíns, pero especialmente no boletín de maio de 2011, onde podemos atopar o anuncio de varias festas ou información de obras en execución que deberían estar rematadas hai anos (pinchar na imaxe para agrandar).
Obra 1: financiada pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincial de Cooperación 2010. ESTAMOS EN MAIO DE 2011.
Obra 2: financiada pola Consellería de Medio Rural a través do Plan de Infraestruturas Rurais 2010. ESTAMOS EN MAIO DE 2011.
Obra 3: financiada pola Consellería de Medio Rural a través do Plan de Infraestruturas Rurais 2010. ESTAMOS EN MAIO DE 2011. A depuradora de Fontenla leva máis de 3 anos instalada pero sen poñer en funcionamento porque non tiña subministro eléctrico porque o concello se esquencera da súa necesidade.
Obra 4: financiada pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia a través do Plan de Accesos a Explotacións Vitivinícolas e Gandeiras 2009. ESTAMOS EN MAIO DE 2011.
Obra 5: financiada pola Consellería de Medio Rural a través dos Proxectos Estratéxicos de Infraestruturas no Medio Rural 2010. ESTAMOS EN MAIO DE 2010.
Obra 6: menos mal que as fontes se limpan unha vez ao ano.
Obra 7: financiada pola Xunta de Galicia cun orzamento de case 200.000€. A única prioridade para o PP é a Azucreira.
Obra 8: proxectada, executada e financiada 100% pola Comunidade de Montes de Briallos. O concello de Portas non colaborou absolutamente en nada, só dou o permiso para que se colocase a fonte no Albergue de Peregrinos de Briallos. Atribuirse esta obra é falsear a realidade.

Obras que se tiñan que haber feito en 2009 e 2010, estanse a realizar en maio de 2011 coa única intención de concentrar a execución de obras en campaña electoral. Esta actitude do Partido Popular e do seu candidato Roberto Vázquez mostra unha vez máis os seus métodos caciquís e antidemocráticos.
As mentiras, as falsidades, a opacidade, a venda de favores ou o nepotismo serán actitudes desterradas do concello de Portas se o BNG acada a responsabilidade de goberno.

15/05/2011

Mitin central do BNG de Portas

Onte celebrouse o mitin central de Portas na Escola de Nenas de San Xoán (Portas), onde interviron Rafa Ruibal (nº 2 da candidatura), Teresa Táboas (deputada e ex-conselleira) e Arturo Fontán (candidato á Alcaldía de Portas).

13/05/2011

Biblioteca itinerante e dinamización da biblioteca pública

Propostas do BNG de Portas a favor das Letras Galegas

Na proximidade desta data tan sinalada para a nosa lingua e cultura, como é o Día das Letras Galegas, o Bng de Portas quere dar a coñecer dúas propostas recollidas no seu programa de goberno, nas que manifesta o seu compromiso cun acceso democrático á cultura de todos os veciños e veciñas de Portas, potenciando a Biblioteca Pública e levándoa ás parroquias:
-A creación dunha Biblioteca Itinerante, que, unha vez ao mes, visite cada parroquia (un ou varios puntos de parada en función da distribución da parroquia) levando unhas propostas de lectura,e tome nota de peticións que atendería na visita seguinte. Este servizo implicaría un custo moi pequeno e non interferiría demasiado no funcionamento habitual da Biblioteca (pecharía unha tarde ou mañá á semana). E facilitaríalle o acceso a nen@s e adultos que teñen dificultade en se desprazar ata A Rapeira.
-Potenciación da Biblioteca Pública cunha serie de medidas que a fagan máis atractiva para os veciños e veciñas:
  • Asignación de un orzamento para adquisición de fondos, que lle posibilitaría non só mercar directamente máis libros, senón tamén acceder a outros recursos gratuítos, para os cales é un requisito imprescindible ter establecida unha     asignación económica.
  • Promover a cesión temporal de bibliotecas ou coleccións privadas, contribuíndo a aumentar a oferta lectora.

O Bloque Nacionalista Galego non quere deixar de recoñecer o labor desempeñado polas persoas ao cargo da Biblioteca Pública, a pesares da cativeza de recursos de que dispoñen, e comprométese a subsanar estas carencias.

No Bng temos o convencemento de que hai formas, como esta proposta, máis xuizosas e beneficiosas para os veciños e veciñas de Portas, de investir os 4000€ que o Concello malgastou en chamadas a un programa de televisión.

12/05/2011

O PP antepón os intereses partidistas por riba do ben común

Outra incoherencia do Partido Popular e do seu candidato Roberto Vázquez

Carta dirixida á Xunta de Galicia.
En febreiro de 2009 afirmaba en varias cartas (pinchar na imaxe para agrandar) que o río Chaín no verán non ten suficiente caudal nin sequera para abastecer a parroquia de Briallos.
Sen embargo, en xaneiro de 2010 asinou un convenio coa Deputación e Augas de Galicia para construír unha captación en Briallos no río Chaín para abastecer o polígono industrial Barro-Meis (37 l/s), todo o concello de Barro (15 l/s) e manter a captación existente para a parroquia de Briallos (1,74 l/s).
É dicir, van a multiplicar por 31 a extracción de auga no río Chaín.
Se en 2009 non había auga para os veciños e veciñas de Briallos, como se entende que en 2010 haxa auga para Briallos, o polígono e o concello de Barro???

O único que cambiou é que en febreiro de 2009 a Xunta tiña outra cor política. Vender os dereitos dos veciños e veciñas de Briallos por intereses partidistas é noxento.Para o BNG estarán sempre por riba os intereses dos veciños e veciñas, antes que as cores políticas.

P.D.: as mencionadas cartas foron enviadas polo alcalde DESPOIS de que o grupo municipal do BNG denunciase a situación en Pleno. O BNG pensaba entón, e pensa agora, exactamente o mesmo.

10/05/2011

Programa electoral do BNG de Portas 2011-2015

O BNG comprométese a levar a cabo unha xestión honesta, transparente e austera dos recursos, tomando as medidas necesarias encamiñadas á xestión eficaz e ao progreso social e económico de Portas.


09/05/2011

O PP hipoteca o futuro goberno do concello de Portas

É necesario un crédito urxente para evitar o colapso financeiro


A situación das contas do concello de Portas é desesperada. Cando  o goberno municipal do PP non espera nin sequera a  pasar as eleccións para pedir un novo crédito de 350.000€ significa que a situación é dramática.

Hoxe 9 de maio, ás 14:50h, celebrouse un pleno extraordinario urxente da corporación local do concello de Portas. Cos únicos votos a favor do Partido Popular, aprobouse solicitar un crédito á Caixa de Anticipos da Deputación de Pontevedra por valor de 350.000€, a cargo das futuras transferencias do Estado.
Os concelleiros foron convocados con só tres horas de antelación e en plena campaña electoral, mostrando unha vez máis a prepotencia, autoritarismo e falla de sentido común do Partido Popular e o seu alcalde, Roberto Vázquez.
A situación económica do concello de Portas é extremadamente delicada. Segundo se expuxo no pleno, as contas bancarias do concello atópanse a día de hoxe en números vermellos polo que, para facer fronte aos gastos ordinarios de funcionamento dos servizos públicos básicos, faise imprescindible solicitar un anticipo á Deputación.
O BNG considera que a neglixente xestión económica do grupo de goberno do Partido Popular provoca que a única forma de afrontar pagos de gasto corrente sexa aumentando o endebedamento, imposibilitando evidentemente calquera tipo de inversión produtiva. Tamén hai que resaltar as numerosas débedas contraídas polo concello e que están pendentes de pago dende hai anos.
Esta situación de penuria económica é consecuencia de anos de malgasto do PP, anos en que se investiron os escasos recursos do concello nunha piscina climatizada, nun miradoiro na cheminea da Azucreira ou en múltiples festas, mentres que os servizos básicos están desatendidos ou directamente non existen ou non funcionan.


O Bloque Nacionalista Galego denuncia que o Partido Popular está a levar ao concello de Portas ao colapso financeiro. O BNG considera que recorrer ao endebedamento para afrontar gasto corrente non fai máis que empeorar a situación, ademais de hipotecar o futuro goberno que saia das vindeiras eleccións locais do 22 de maio.

Pleno urxente

Hoxe, luns 9 de maio ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario URXENTE na casa do Concello coa seguinte orde do día:


1. Ratificación da urxencia da convocatoria.
2. Solicitude de anticipo: operación de tesourería.

05/05/2011

A parroquia de Briallos, a parroquia esquecida para o PP

Colector desbordado fronte á igrexa de Briallos.
O pasado 25 de abril, o BNG denunciou a lamentable situación da recollida do lixo no Concello de Portas aportando numerosas fotografías de todo o concello (galería de fotografías).

A situación non foi algo puntual senón que se produce a miúdo, tal como se pode observar hoxe, 5 da maio, nos colectores de lixo da parroquia de Briallos (galería de fotografías).

De novo as bolsas se acumulan polo chan, e os cans soltos as rompen e o lixo espállase por todo o contorno. A situación é especialmente grave no Outeiriño, onde se pode observar que o lixo ocupa o único sitio que os rapaces e rapaces da parroquia teñen para facer deporte: cristais, latas, lixo e maleza é a opción que teñen para xogar.

Mentres o Partido Popular malgasta os escasos recursos do concello nunha piscina climatizada ou nun miradoiro nunha cheminea, o servizo de recollida do lixo é lamentable e a parroquia de Briallos non ten ningún espazo público para facer deporte.
Colectores desbordados no Outeiriño.
Campo da festa do Outeiriño co lixo espallado polos cans ceives.
Se a partires do 22 de maio o BNG ten a responsabilidade de goberno, comprométese a profesionalizar o servizo da recollida de lixo para garantir que sexa un servizo PÚBLICO e de CALIDADE.
O BNG tamén se compromete a construir unha pista polideportiva na parroquia de Briallos.

04/05/2011

Actos de campaña - Calendario

A campaña electoral para as vindeiras eleccións locais do 22 de maio comeza mañá xoves ás 24:00 h.
O BNG celebrará actos públicos en todas as parroquias, ademais de visitas por todos os lugares, segundo o seguinte calendario:

BRIALLOS
- Presentación do programa electoral do BNG de Portas.
- Venres 6, ás 21:30 h. no Albergue de peregrinos.
- Intervirán: Rafa Ruibal (nº 2 da candidatura e veciño de Briallos) e Arturo Fontán (candidato á Alcaldía).

LANTAÑO
- Presentación do programa electoral do BNG de Portas.
- Sábado 7, ás 21:30 h. no Teleclube de Lantaño.
- Intervirán: Mª Teresa Rivas (nº 3 da candidatura e veciña de Lantaño) e Arturo Fontán (candidato á Alcaldía).


ROMAI
- Presentación do programa electoral do BNG de Portas.
- Venres 13, ás 21:30 h. no Teleclube de Romai.
- Intervirán: Rafa Ruibal (nº 2 da candidatura) e Arturo Fontán (candidato á Alcaldía).

PORTAS
- MITIN CENTRAL.
- Sábado 14, ás 21:30 h. na Escola de Nenas de San Xoán.
- Intervirán: Rafa Ruibal (nº 2 da candidatura), Teresa Táboas (deputada) e Arturo Fontán (candidato á Alcaldía).

02/05/2011

A falla de coraxe do PP impide os debates electorais en Portas

Guillerme Vázquez e Arturo Fontán.
O Partido Popular de Portas, mostrando unha vez máis a súa cara máis antidemocrática e intransixente, négase en rotundo a debater co resto de candidaturas, privándolle á cidadanía ao dereito a contrastar as diferentes opcións e alternativas de goberno.
Por negativa explícita do candidato do Partido Popular, Portas é o único concello da comarca que non tivo debate electoral na canle de televisión Canal Rías Baixas (Telesalnés). Téñense celebrado debates en todos os concellos do noso contorno (Moraña, Caldas, Barro, Meis e Vilanova), sexan gobernados polo PP ou polo PSOE. Incluso en lugares como Amil, a asociación de veciños da parroquia organizou un debate entre os candidatos.
Porque outra forma de gobernar é posible, o BNG de Portas ten un programa propio que está disposto a defender e confrontar coas outras opcións políticas.
Para superar este déficit democrático, o candidato do BNG, Arturo Fontán, está disposto a debater publicamente, no día, hora e lugar que o Partido Popular estableza, incluso co membro da candidatura que consideren oportuno.

27/04/2011

Compromisos do BNG fronte ás mentiras do PP (4ª parte): Varios

Pincha na imaxe para agrandar