18/04/2016

Convocatoria ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 22 de abril de 2016 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta da sesión ordinaria do 18/12/2015.
  2. Portal da transparencia.
  3. Adhesión á asociación grupo de desenvolvemento rural do Salnés.
  4. Rolda de intervencións.