21/10/2011

Pleno extraordinario


O mércores 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Elección membros das mesas electorais Eleccións Xerais 2011.
3. Coñecemento de resolucións da alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

O pleno ordinario do venres 28 de outubro non se celebrará ao trasladarse o seu contido a este pleno extraordinario por acordo de todos os grupos.