29/11/2017

Moción en defensa dos Cruceiros do Casal e Outeiriño

Hoxe presentamos no rexistro do concello esta moción:


09/11/2017

Pleno Extraordinario

O venres 24 de novembro de 2017 ás 19:00 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello solicitado polo noso grupo municipal coa seguinte orde do día:

  1. Plan Xeral de Ordenación Municipal.06/11/2017

Solicitude de pleno extraordinario - Plan Xeral de Ordenación Municipal

Hoxe rexistramos na casa do concello unha solicitude de pleno extraordinario para tratar de forma monográfica sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM):

  1. Manter unha reunión informativa entre o Pleno municipal e o equipo redactor para que este explique os cambios introducidos no PXOM con posterioridade á aprobación inicial.
  2. Iniciar un proceso de exposición pública do PXOM para divulgar entre a veciñanza a situación actual e o estado de tramitación do PXOM.
  3. Abrir un debate sobre as necesidades e obxectivos a satisfacer polo PXOM, con reunións veciñais e reunións sectoriais coas distintas organizacións e asociacións do concello, con apoio de técnicos independentes.
  4. Abrir un novo trámite de información pública do PXOM con anterioridade á aprobación provisional.
Por que o PP se presentou ás eleccións municipais tendo como eixo vertebrador do seu discurso consensuar o PXOM, e dous anos e medio despois pretenden aprobar o PXOM que lles deixou Roberto Vázquez sen cambiar unha coma, mentindo e negando calquera información aos veciños e veciñas de Portas?