24/08/2010

Pleno Ordinario

O venres 27 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Aprobación conta xeral exercizo 2007.
3. Aprobación conta xeral exercizo 2008.
4. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.