26/10/2011

Lotaría do nadal 2011

Temos á venda lotaría do nadal, se alguén está interesado/a podedes poñervos en contacto persoalmente con calquera dos membros do grupo municipal do BNG de Portas, ou a través do noso correo eléctronico, blog ou páxina de Facebook.

22/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O martes 25 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- recollida de sinaturas por suba de taxas e impostos,
- pleno do día seguinte,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

21/10/2011

Pleno extraordinario


O mércores 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Elección membros das mesas electorais Eleccións Xerais 2011.
3. Coñecemento de resolucións da alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

O pleno ordinario do venres 28 de outubro non se celebrará ao trasladarse o seu contido a este pleno extraordinario por acordo de todos os grupos.

16/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O mércores 19 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- aprobación da acta anterior,
- reparto e entrega de documentación para a recollida de sinaturas a favor da derogación da subida de taxas/impostos do Concello de Portas para o vindeiro ano 2012,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

13/10/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O domingo 16 de outubro ás 12:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- repartición dos talonarios de lotaría do Nadal,
- aprobación pola asemblea dun novo boletín informativo,
- elaboración do bosquexo da carta para a recollida de sinaturas con motivo da suba das taxas municipais.
Rógase asistencia e puntualidade.

12/10/2011

Convocatoria urxente da asemblea local de Portas


Mañá xoves 13 de outubro ás 20:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- estratexia de traballo ante a brutal subida de taxas e impostos aprobada polo Partido Popular,
- aprobación pola asemblea dun novo boletín informativo,
- orzamentos ano 2011 (que se pretenden aprobar en pleno extraordinario ao día seguinte).
Rógase asistencia e puntualidade.

10/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 14 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción municipal en favor da custodia compartida.
3. Orzamento municipal 2011.

05/10/2011

Pleno extraordinario


O venres 7 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga.
3. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos.
4. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de rede de sumidoiro.
5. Aprobación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
6. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.
7. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais.
8. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos.
9. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos

Convocatoria urxente da asemblea local de Portas


Mañá xoves 6 de outubro ás 19:30 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Tratarase a subida de taxas que o Partido Popular pretende aprobar o próximo venres en pleno extraordinario.
Rógase asistencia e puntualidade.