07/03/2017

PP e VUP consensúan PXOM e orzamentos a tres semanas do seu congreso local

Víctor Estévez oculta o pago de 184.000 € por unha neglixencia de Roberto Vázquez que non asume responsabilidades

O pasado venres 3 de marzo celebrouse un pleno extraordinario no concello de Portas no que se aprobaron os orzamentos de 2017 co voto en contra do BNG-Asembleas Abertas (3) e o voto favorable de PP (4) e VUP (4). Os orzamentos foron consensuados entre PP e VUP, partido do que fora alcalde popular durante 23 anos, e sen embargo, o grupo de goberno non mantivo ningún tipo de contacto co BNG-AA.

Este acordo entre PP e VUP que se leva forxando dende hai meses non se limita só ao orzamento deste ano, senón que inclúe tamén o PXOM. A cambio do apoio de VUP aos orzamentos, o Partido Popular comprometeuse a 1º aprobar o PXOM sen modificar unha coma do documento que Roberto Vázquez deixara redactado e que tanta contestación social concitara, e 2º a ocultar debaixo das alfombras as numerosas irregularidades detectadas da anterior etapa.

O orzamento aprobado contempla un primeiro pago de 184.000 euros para facer fronte a unha sentenza de abril de 2016 pola cal o concello foi condenado por desprotexer á asistenta social que finalmente fora brutalmente agredida en 2012. A desprotección da empregada municipal foi consecuencia da inacción consciente do ex-alcalde Roberto Vázquez, que sen embargo non asume ningún tipo de responsabilidade, e cuxas consecuencias trata agora de ocultar o seu sucesor, Víctor Estévez.

BNG-Asembleas Abertas cualifica este orzamento de antisocial, aprobado sen participación veciñal, mantén unhas taxas desmesuradas a pesares das promesas de rebaixa e sen embargo non atende ningunha das necesidades máis urxentes da cidadanía. Mentres se incrementan as partidas de dietas (+4.500€), atencións protocolarias (+4.000€), subvencións nominativas ou festas, prevese aumentar o endebedamento coa subscrición dun novo préstamo bancario por valor de 80.000 euros aos que hai que engadir os 55.000 euros xa destinados do Plan Concellos ao pago de débeda e gasto corrente.BNG-Asembleas Abertas denuncia a viraxe radical do Partido Popular pactando con aquelo que dicían deostar apenas hai un ano para buscar a reunificación do partido a tres semanas do seu congreso local, aínda que supoña o incumprimento absoluto dos seus compromisos electorais como é o caso de consensuar o Plan Xeral de Urbanismo.