21/03/2017

Pleno Extraordinario

O venres 24 de marzo de 2017 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Expediente de solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2017 - Obra "Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación".
  2. Mocións:
    1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas para aprobación dun plan de mantemento periódico dos parques infantís municipais, así como o seu arranxo urxente.