27/02/2018

Pleno Extraordinario

O venres 2 de marzo de 2018 ás 20:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Toma de posesión da Concelleira Noelia Alonso Gándara.
  2. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación Obra Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación.
  3. Expediente 99/2018. Elaboración e Aprobación do Orzamento 2018.
  4. Liquidación Orzamento 2017.
  5. Plan Concellos Deputación 2018.
  6. Rogos e Preguntas.

21/02/2018

Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 23 de febreiro ás 20:45 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da urxencia da convocatoria da sesión.
  2. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación Obra Depuradora de leito bacteriano no lugar da Estación.

O venres 16 tocaba convocar a Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno (non se pagan dietas por asistencia), pero non a convocaron.
O venres 23 tocaba convocar Pleno ordinario, pero non o convocaron. No seu lugar convocan unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno.
QUE CONTINÚE O DESCONTROL E A IMPROVISACIÓN CONSTANTE!

Comisión Especial de Contas

O venres 23 de febreiro ás 20:30 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
  1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria 28/04/2017.
  2. Expediente 99/2018. Elaboración e Aprobación do Orzamento 2018.
POR QUE CON MAIORÍA ABSOLUTA VAN A APROBAR OS ORZAMENTOS CON TRES MESES DE RETRASO?