01/09/2008

Fuxida do Alcalde

O pasado venres 29 de agosto o Sr. Alcalde suspendeu a sesión do Pleno Ordinario que se estaba a celebrar na Casa do Concello cando o voceiro do BNG estaba no seu turno de Rogos e Preguntas.
A suspensión do Pleno chegou cando o voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego estaba a preguntar sobre a destrucción da Fonte-Lavadoiro de Fontenla-Cachadas o pasado 18 de febreiro. O Alcalde incómodo pola presenza de veciños e veciñas que lle reclamaban a súa actuación en contra do destructor da Fonte, decidiu suspender o Pleno e fuxir apresuradamente deixando plantados a todo o resto da Corporación Local e aos veciños alí presentes, incluídos os seus compañeiros do Grupo de Goberno. Sen motivo e sen dar explicacións.
Unha vez máis o Alcalde se nega a responder ás preguntas da oposición. Nunhas ocasións retírasenos a palabra por dicir verdades que lle incomodan, noutras ocasións simplemente non se nos responden as preguntas alegando que se nos responderán por escrito, cousa que logo non sucede, e noutras ocasións directamente suspéndese a sesión prematuramente co único obxectivo de silenciar a nosa voz.