22/02/2011

Pleno ordinario

O venres 25 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2. Solicitude reintegración dos honorarios de representación letrada ao Sr. Alcalde.
3. Informe da Presidencia.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.