26/05/2010

Convocatoria Extraordinaria da Comisión Especial de Contas

O venres 28 de maio ás 14:50 h. celebrarase unha reunión da Comisión Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:


1. Aprobación de acta anterior.
2. Informe conta xeral exercicio 2007.
3. Informe conta xeral exercicio 2008.