26/06/2012

Pleno ordinario

O venres 29 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Delegación no ORAL das facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación dos ingresos derivados da taxa de sumidoiros.
3. Ratificación da resolución da Alcaldía sobre axudas do Plan Concertado.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.