26/08/2013

Pleno ordinario

O venres 30 de agosto de 2013 ás 14:50h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portas.
3. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Portas.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

O BNG de Portas presentará batalla e oporase na medida das súas posibilidades a que se consume a estafa á cidadanía que o equipo de goberno quere levar adiante coa aprobación inicial do PXOM.