28/10/2008

Pleno Ordinario

O venres 31 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Obra proxecto de saneamento en Costa e Mourigán (Romai - Portas).
3. Solicitude anticipo Caixa Cooperación.
4. Informes da Presidencia.
5. Moción sobre realización de actuacións nos montes do Concello (proposta polo BNG).
6. Moción sobre adopción de medidas para reducir a perigosidade do tráfico no Concello (proposta polo BNG).
7. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
8. Rogos e preguntas.

O BNG propón a adopción de medidas para reducir a perigosidade do tráfico no Concello de Portas

Dende hai tempo no Concello de Portas non se está a afrontar con seriedade o problema da perigosidade do tráfico rodado. Son numerosos os accidentes con fatais consecuencias e numerosos os incidentes nos que se realizan derrapes, carreiras a altas velocidades, trompos e todo tipo de manobras de extrema perigosidade no entorno de zonas moi habitadas. Esta situación xa se está a voltar inaguantable por parte dos veciños e veciñas do noso Concello.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas a adopción de medidas encamiñadas a reducir a perigosidade do tráfico e un axeitado sinalamento nas estradas.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes

ACORDOS
1. Instar á Deputación de Pontevedra á colocación da sinalización necesaria nas estradas da súa competencia que se atopan dende hai anos en obras, a correción das deficiencias e os puntos negros nas estradas da súa titulariedade, así como á súa finalización inmediata.
2. Construcción e sinalización de pasos de peóns con elevación da calzada nas proximidades dos seguintes lugares: centro médico, casa da cultura, Azucreira, escola de nenas de San Juan, recta de Currás (Portas), Outeiro (frente á saída da Igrexa), capela de San Bieito, Casal (no cruce hacia a Igrexa parroquial), Chandouteiro, Outeiriño, estrada N-550 (Briallos), ademáis de onde se considere necesario. Instarase ao Ministerio de Fomento e á Deputación de Pontevedra a que executen estas actuacións nas estradas da súa competencia que pasen polo Concello.
3. Adopción de medidas complementarias para a seguridade nos pasos de peóns como son: elevación da calzada nos pasos, pintado con cores chamativas, instalación de reflectantes, colocación de badéns ou bandas rugosas que limiten a velocidade e sinalización vertical.
4. Colocación de badéns, bandas rugosas ou pasos de peóns elevados nos seguintes lugares: oficina bancaria, escola infantil e centro cultural de Romai, Xagobe, Casal (no cruce hacia Fontenla), albergue de peregrinos e capela de San Roque (Briallos).
5. Instar ás autoridades competentes en materia de tráfico a unha maior e máis eficaz vixiancia do cumprimento das normas de circulación no Concello de Portas.
6. Realización dun estudo por un organismo independente das limitacións de velocidade nas estradas do noso Concello e adopción das medidas necesarias para adaptar a sinalización existente á legalidade e a unha mellor protección dos usuarios das mesmas.

27/10/2008

O BNG propón a realización de actuacións nos montes do Concello de Portas

A valorización do noso monte como fonte de riqueza económica e natural ten que ser unha prioridade do Concello de Portas, sen embargo, non se están a tomar as medidas necesarias, sabendo que a mellor actuación contra os lumes do verán é a prevención e os traballos no inverno.
O grupo de goberno do Concello de Portas incomprensiblemente renunciou e segue a rexeitar as axudas que a Consellaría de Medio Rural ofrece a todos os concellos para actuacións que conleven melloras dos montes, o desenrrolo da actividade agroforestal e a prevención dos lumes.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego reclama do Concello de Portas que como primeiras medidas, acepte a axuda ofrecida por outros organismos e proceda á realización de actuacións básicas e primordiais nos montes do Concello.

Por todo isto, o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego presentou unha Moción no Concello propoñendo ao Pleno da Corporación Municipal de Portas a adopción dos seguintes
ACORDOS

1. Asfaltado da pista que vai do Mondoiro á Graña.
2. Asfaltado da pista que vai do Liñar á estrada de Briallos.
3. Arranxo da pista forestal que percorre a parte alta de Romai que limita cos concellos de Meis e Vilanova de Arousa, consistente na limpeza e realización de cunetas, construcción de taxeas para conducir ás augas de choiva por baixo da pista, e preparación da pista cun todo un.
4. Limpeza de todas as pistas forestais.

13/10/2008

Outro incumprimento nos prazos para a recuperación da fonte pública e lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas

O pasado 5 de setembro o BNG solicitou un Pleno Extraordinario para esixir a reposición da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas (Lantaño), que foi destruida por un particular hai 8 meses. Con posterioridade, o 11 de setembro, o Concello de Portas publicou un Decreto da Alcaldía na que se lle concedía ao infractor un segundo prazo de 1 mes para reconstruir o lavadoiro. En marzo xa se aprobara unha moción do BNG na que se lle impoñía un prazo máximo de 3 meses, que evidentemente non se cumpriu.

O novo prazo rematou o sábado pasado 11 de outubro, sen que comezasen as obras de recuperación da Fonte Pública, amosando unha vez máis a incapacidade do Goberno Municipal do Partido Popular en defender os intereses veciñais. O Alcalde nin foi quen de impoñer a súa autoridade, nin ordeou repoñer subsidiariamente a Fonte-Lavadoiro como se aprobara por unanimide en Pleno de 25 de abril, e nin tan sequera se impuxeron sancións ao infractor. Tampouco se levaron a cabo outras actuacións aprobadas en pleno como a delimitación dos terreos e unha medición completa das parcelas.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego denuncia a falla de vontade política e a incapacidade por parte do Partido Popular en repoñer a Fonte-Lavadoiro e o seu entorno, beneficiando a un particular e impedindo que os veciños e veciñas do lugar poidan disfrutar dos seus bens públicos. O BNG esixe a reconstrucción inmediata da Fonte-Lavadoiro de Fontenla e a imposición de sancións ao infractor.

08/10/2008

Asemblea Local de Portas

O venres 10 de outubro ás 21:30 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.