13/10/2008

Outro incumprimento nos prazos para a recuperación da fonte pública e lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas

O pasado 5 de setembro o BNG solicitou un Pleno Extraordinario para esixir a reposición da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla-Cachadas (Lantaño), que foi destruida por un particular hai 8 meses. Con posterioridade, o 11 de setembro, o Concello de Portas publicou un Decreto da Alcaldía na que se lle concedía ao infractor un segundo prazo de 1 mes para reconstruir o lavadoiro. En marzo xa se aprobara unha moción do BNG na que se lle impoñía un prazo máximo de 3 meses, que evidentemente non se cumpriu.

O novo prazo rematou o sábado pasado 11 de outubro, sen que comezasen as obras de recuperación da Fonte Pública, amosando unha vez máis a incapacidade do Goberno Municipal do Partido Popular en defender os intereses veciñais. O Alcalde nin foi quen de impoñer a súa autoridade, nin ordeou repoñer subsidiariamente a Fonte-Lavadoiro como se aprobara por unanimide en Pleno de 25 de abril, e nin tan sequera se impuxeron sancións ao infractor. Tampouco se levaron a cabo outras actuacións aprobadas en pleno como a delimitación dos terreos e unha medición completa das parcelas.

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego denuncia a falla de vontade política e a incapacidade por parte do Partido Popular en repoñer a Fonte-Lavadoiro e o seu entorno, beneficiando a un particular e impedindo que os veciños e veciñas do lugar poidan disfrutar dos seus bens públicos. O BNG esixe a reconstrucción inmediata da Fonte-Lavadoiro de Fontenla e a imposición de sancións ao infractor.

Ningún comentario: