28/12/2007

O BNG denuncia que o PP compromete axudas estatais á aportación do 25% das Comunidades de Montes

O venres 28 celebrouse en Portas un Pleno Extraordinario soliciatado polo BNG para abordar a reparación dos danos causados polas riadas do 2006.
O Estado Central concedeu subvencións para catro obras de reparación de muros no Concello de Portas por valor de 244.664,02 euros, condicionadas a un investimento pola mesma cantidade do Concello de Portas.
No pleno, o grupo de goberno do Partido Popular comprometeu a execución das obras subvencionadas a que as Comunidades Veciñais de Montes das parroquias afectadas aporten o 25% do custe total das obras. En caso de que as Comunidades de Montes non colaborasen no pagamento das obras, estas non se farían polo que o Concello de Portas deixaría de percibir as axudas estatais para reparar os danos das riadas.
A intervención do voceiro municipal do BNG, Xavier Loureiro, foi interrumpida polo Alcalde do Partido Popular cando se lle esixía que as obras subvencionadas fosen adxudicadas mediante concurso público, dicindo: “non diga vostede tonterías”. Acto seguido cortóuselle a palabra ao voceiro nacionalista, espetando o Alcalde: “porque vostede o que quere é facer o circo… e se non ten educación que a aprenda”.
O grupo municipal do BNG esixe que o Concello se comprometa a executar as obras independentemente da aportación das Comunidades de Montes, pois estas obras son competencia municipal. Tamén lamenta as formas e a actitude pouco democráticas do Alcalde popular Roberto Vázquez.

26/12/2007

Pleno Extraordinario solicitado polo grupo municipal do BNG

O venres 28 de decembro ás 15:15 h. celebrarase unha sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Portas solicitado polo grupo municipal do BNG para tratar das axudas estatais para a reparación dos danos causados polas riadas acaecidas no concello en novembro de 2006.
No outono de 2006 produxéronse as peores riadas en moitos anos no Concello de Portas producindo graves desperfectos en camiños, muros e terrapléns.
O Ministerio de Administracións Públicas por medio da Dirección Xeral de Cooperación Local concedeu subvencións para catro obras de reparación de muros no Concello de Portas por valor de 244.664,02 euros, condicionadas a un investimento pola mesma cantidade do Concello de Portas.
O grupo de goberno do Partido Popular non ten intención de executar as obras subvencionadas, polo que o Concello de Portas deixaría de percibir as axudas estatais para reparar os danos das riadas.
Ante esta situación o grupo municipal do BNG esixe que se executen todas as obras subvencionadas mediante adxudicación en concurso público para a libre concorrencia de empresas constructoras.

25/12/2007

Pleno Ordinario

O venres 28 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación conta xeral exercizo 2005.
3. Aprobación conta xeral exercizo 2006.
4. Coñecemento resolucións da alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

15/12/2007

En Defensa do Ferrocarril en Portas

O Bloque Nacionalista Galego, totalmente comprometido coa loita dos veciños, reclama a unidade de todas as forzas vivas do Concello en defensa do tren na nosa localidade, sen protagonismos estériles e enfrontamentos que só nos dividen, facilitando as maniobras do Adif.
O grupo municipal do Bloque de Portas fixo, está a facer e fará todo o que estea na súa man na defensa do tren no Concello de Portas. Estas son algunhas das iniciativas máis representativas levadas a cabo polo Bloque de Portas dende hai 10 anos en relación ao ferrocarril como servizo público necesario para Portas:
1. O 29 de xuño de 1997 celébrase un Pleno Extraordinario no Concello de Portas solicitado polo BNG para tratar sobre o Estudo Informativo do proxecto “mellora do eixo ferroviario Redondela-Santiago-A Coruña”. Na moción do BNG esixíase ao Ministerio de Fomento garantías de que o novo trazado para o tren de alta velocidade contemplase a continuidade da actual estación de Portas, ademáis de incluir a supresión de todos os pasos a nivel existentes no concello. O Alcalde popular Roberto Vázquez quitoulle importancia ao Estudo Informativo a pesares dos reiterados avisos da relevancia do asunto que fixeron os representantes do BNG. A acta da sesión plenaria recolle: “la Presidencia manifiesta que porque se realice un estudio no significa que se lleve a cabo".
2. En marzo de 1998 o BNG de Portas presenta unha serie de Mocións en defensa da Estación de Portas e a supresión dos pasos a nivel existentes no Concello de Portas ante o Parlamento de Galicia.
3. O 24 de abril de 1998 celébrase un Pleno Extraordinario no Concello de Portas a petición do Bloque para debater sobre as tres alternativas que presenta o estudo informativo do proxecto de construcción da futura liña de alta velocidade. O Bloque esixe que se execute a primeira das opcións, que supón a reforma do actual trazado mantendo a actual Estación de Portas ademáis da supresión dos pasos a nivel existentes. O Alcalde popular Roberto Vázquez só considera como perxudicados a aqueles a quen o novo trazado collese terras, mentras que a postura dos representantes do BNG é que tamén son perxudicados aqueles aos que se lles prive do servizo ferroviario. O Alcalde tamén manifesta que non estaría dacordo con que xurdira unha Plataforma Veciñal en Defensa da continuidade da Estación e a súa mellora.
4. En abril de 1998 o BNG de Portas publica un “Boletín Municipal” fixando a súa posición fronte á variante Portas-3, que é o trazado que hoxe está construido, contra a desaparición da Estación de Portas e reclamando a supresión dos pasos a nivel no concello. Presentouse unha campaña de alegacións contra o proxecto, implicando aos concellos veciños, e organizáronse actos informativos en todas as parroquias ao longo do mes de maio de 1998.
5. En maio de 1998 o Bloque presentou alegacións contra a variante Portas-3, reclamando a permanencia da actual Estación de Portas e a supresión dos pasos a nivel existentes. Estas alegacións foron apoiadas por 3000 sinaturas e presentadas ante o Ministerio de Fomento: Secretaría de Estado de Infraestruturas e Transportes.
6. O 10 de febreiro de 2005 celebrouse un Pleno Extraordinario no Concello de Portas solicitado polo BNG no que se solicitan a Fomento a corrección de numerosos danos que lle están a causar as obras da nova liña de ferrocarril aos veciños. O punto 5 da moción presentada di:
“Solicitar o aumento de trens con parada en Portas e trasladar o acordo aos concellos que contan con pequenas estacións ou apeadeiros, Caldas de Reis, Catoira, Barro, Vilaboa, Soutomaior …”.
A acta da sesión recolle: “Sometido o punto a votación pola Presidencia, obtén 6 votos en contra do Partido Popular e 4 votos a favor do BNG, PSOE e CIP”.
7. O 26 de outubro de 2007 o BNG realiza en Pleno ordinario da Corporación Municipal a seguinte pregunta:
O tramo de tren de alta velocidade que pasa por Portas (Lantaño-Valiñas) segundo as previsións vai a entrar en servizo polo mes de febreiro do vindeiro ano. Cal é a previsión de Renfe ou Adif para a liña actualmente en servizo?, e cal vai a ser a postura que tome o Concello de Portas ante un posible peche da liña actual?”.
A resposta da Presidencia foi: “non sei nada” e concluiu pedíndolle ao voceiro do BNG: “pasa á seguinte pregunta”.
8. O 17 de decembro de 2007 Olaia Fernández, deputada do BNG no Congreso dos Deputados en Madrid, presentou unha moción no Congreso do Estado solicitando a permanencia da Estación de Portas e a creación dunha liña de trens de cercanías no eixo atlántico ferroviario.


A actuación do BNG basease en catro liñas básicas:
1. Buscar a unidade de acción nas forzas políticas do Concello, mediante a adopción de acordos plenarios.
2. Informar aos veciños.
3. Apoiar a iniciativa dos veciños.
4. Xestionar e trasladar as peticións dos veciños aos centros de poder e toma de decisións.

24/10/2007

Pleno Ordinario

O venres 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

20/10/2007

A incapacidade do Alcalde fixo que Portas perdese case 35.000 € para limpeza das zonas próximas aos núcleos

Nos meses de abril e maio deste ano (as eleccións municipais celebráronse o 27 de maio) o Concello de Portas publicou sendos “Boletíns Informativos” que nós consideramos como propaganda electoral financiada por todos os veciños de Portas. Preguntámonos como é posible que só se publiquen este tipo de boletíns preto de celebrarse algún tipo de eleccións.
Para ver ata que punto é simple propaganda electoral imos dar un exemplo das numerosas promesas feitas nos boletíns que logo das eleccións se transformaron en incumprimentos. Nos dous boletíns mencionados, o Concello informaba da sinatura dun convenio coa Consellaría do Medio Rural para levar a cabo a limpeza de zonas preto dos núcleos de poboación por un importe de 34.875 € (case 6 millóns de pesetas). 6 meses despois desta información a realidade é que o Concello non gastou nin un só céntimo deses cartos, polo que voltaron á Consellaría e polo tanto perdéronse. É increible como despois da vaga de lumes do ano pasado e da enorme necesidade de limpeza dos entornos de moitos núcleos de poboación o Concello estragase case 35.000 €. É unha situación intolerable.

03/10/2007

Pleno Extraordinario

O venres 5 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación orzamento 2007.
3. Expediente extraxudicial de créditos nº 1/2007.
4. Ratificación convenio entre o consorcio galego de servizos de igualdade e benestar e o concello de Portas para a xestión do centro de día de Portas.
5. Cesión do uso do equipamento do centro de día para a súa xestión por parte do consorcio durante o período convenido.
6. Cesión do uso do centro social e cultural (Teleclube) de Romai.

01/09/2007

O Concello gasta 4000 € en chamadas a un concurso de TV

Durante os meses de xuño e xullo deste ano prodúxose un gasto de case 4000 € no teléfono da Casa da Cultura de Portas. Segundo as explicacións do Alcalde, este consumo desmesurado de teléfono foi provocado por unha concursante do programa Son de Estrelas da Televisión de Galicia á cal el mesmo lle dou autorización para o uso do teléfono para facer chamadas ao concurso e así lograr votos a favor. Evidentemente toda a responsabilidade é do Alcalde pois dou autorización para o uso do teléfono da Casa da Cultura sen ningún tipo de control.

29/08/2007

Pleno Ordinario

O venres 31 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento do decreto da alcaldía sobre nomeamento membros xunta de goberno local e atribución competencias.
3. Coñecemento das resolucións da alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

15/08/2007

Portas estase a quedar atrás

Portas está a vivir unha lenta pero inexorable diverxencia cos concellos do noso entorno, perdendo poboación e peso económico.
Temos un goberno municipal que en 15 anos non amosou ter un proxecto para Portas, pero o pior é saber que tras as eleccións do pasado 27 de maio tampouco o ten. Non hai máis que mirar o seu programa electoral e ver que o proxecto estrela para esta lexislatura é a construción dun mirador con ascensor na chimenea da Azucreira.
Mentres outros concellos dun tamaño similar ao noso traballan por crear solo industrial, atraendo empresas e creando postos de traballo, o alcalde de Portas do Partido Popular planea miradores nunha chimenea.
A creación dun parque empresarial, como propón o BNG, permitiría o desenvolvemento do concello e a fixación da poboación para que os xóvenes non tuveran que marchar de Portas. Sen embargo, o grupo de goberno por non ter, non ten nin sequera a idea de futuro. Nin temos Plan Xeral de Ordeación Municipal (PXOM), nin intención de telo.
A carencia de servizo telefónico de banda ampla (ADSL) é outra mostra da falla de vontade política por resolver as necesidades dos veciños.
Lamentable é ver como o noso alcalde só se preocupa de organizar festas... aquí si que non nos superan.
Non aproveitamos os últimos anos onde se recibiron unha inxente cantidade de cartos da Unión Europea, e agora que se van a acabar en breve, que faremos? Miradores con ascensor?
Dá que pensar.

11/07/2007

Pleno Extraordinario

O venres 13 de xullo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación da acta de constitución da corporación do 16 de xuño.
2. Periodicidade das sesións do pleno.
3. Coñecemento de constitución dos grupos políticos municipais e de designación dos seus voceiros.
4. Creación e composición das comisións informativas permanentes.
5. Nomeamento dos representantes da corporación en órganos colexiados.
6. Coñecementos dos tenentes de alcalde.
7. Proposta de designación de concelleiros representantes das distintas áreas.
8. Proposta de creación da xunta de goberno local.
9. Proposta de recoñecemento de dedicación exclusiva, e fixación de indemnización ós concelleiros.
10. Delegación de competencias do pleno na xunta de goberno local.

20/06/2007

O PP entrega a Insignia de Ouro do Concello a un agresor sexual

No pleno de investidura da actual Corporación Local celebrado o pasado 16 de xuño, o Sr. Alcalde fixo entrega da insignia de ouro do Concello ao ex-concelleiro do Partido Popular Antonio Torres Carballo. Temos que facer varias consideracións.
En primeiro lugar consideramos absolutamente inadecuado que esta persoa reciba a máis importante insignia do Concello, pois durante o seu mandato como concelleiro, foi condeado en sentencia firme do Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra a un ano de prisión por un delito de abusos sexuais.
En segundo lugar, temos que dicir, que o Sr. Alcalde fixo entrega da insignia do Concello sen a previa autorización do Pleno da Corporación Local saltándose a legalidade vixente.

17/06/2007

Agradecemento

Estimado/a veciño/a:

O pasado domingo 27 de maio o Bloque Nacionalista Galego de Portas acadou a confianza de 595 votantes e unha representatividade de tres concelleiros. Dende o grupo de persoas que integramos o Bloque de Portas dirixímonos a ti co obxeto de agradecerche o apoio que depositaches en nós.
Os resultados acadados nestes comicios son os mellores da historia do BNG no concello de Portas. A pesares de non acadar o obxetivo último do goberno municipal, o Bloque obtivo tres concelleiros e establécese como segunda forza política do concello.
Orgullosos do resultado e conscientes da responsabilidade asumida cando nos presentamos ás eleccións, e sentíndonos respaldados polos veciños e veciñas de Portas que depositaron nas urnas un voto de apoio ao noso proxecto, traballaremos os vindeiros catro anos coa máxima ilusión por acadar un concello mellor.
Con forzas renovadas, aínda que dende a oposición, desarrollaremos iniciativas e propostas pensadas nas necesidades dos veciños e executaremos unha actividade fiscalizadora do goberno municipal coa máxima firmeza e determinación, pero sempre dende a responsabilidade.

Xuntos podemos. 595 votos de ilusión. 595 grazas.

Foto o día da toma de investidura dos 3 concelleiros do Bloque de Portas.

14/06/2007

Constitución da nova Corporación

O sábado 16 de xuño ás 12:00 h. celebrarase a sesión pública de Constitución da nova Corporación que terá lugar no Salón de Plenos da Casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Formación da mesa de idade.
2. Toma de posesión dos concelleiros e constitución da corporación.
3. Elección e toma de posesión do Alcalde.

28/05/2007

Análise dos resultados electorais

Os resultados das eleccións municipais do 27 de maio de 2007 no concello de Portas foron os seguintes:
Con estes resultados e aplicando a lexislación electoral, o Partido Popular resultou gañador das eleccións municipais correspondéndolle 7 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego acadou 3 concelleiros e o PSdG-PSOE obtivo un representante.
Este resultado é un pouco enganoso, de feito o PP gañou un concelleiro por escasos 20 votos e no Bloque estivemos moi preto de acadar o cuarto concelleiro.
Ademáis está o tema do voto cautivo da emigración que masivamente foi a parar ao Partido Popular. Deberíamonos preguntar se o PP tería os mesmos resultados sen as viaxes do alcalde á Arxentina unha semana antes do comezo da campaña electoral.
A reforma electoral do voto emigrante faise cada vez máis necesaria e urxente, e non para recortar dereitos a ninguén senón para dar maior transparencia e garantía en todo o proceso.

12/05/2007

Mitin do BNG en Portas

VENRES 18 DE MAIO

intervirán

SUSANA ANTÓN
Membro da candidatura
GONZALO CONSTENLA
Delegado provincial da Consellería do Medio Rural
ARTURO FONTÁN
Membro da candidatura
OLAIA FERNÁNDEZ
Deputada do BNG no Congreso dos Deputados en Madrid
XAVIER LOUREIRO
Candidato á alcaldía

Lugar: Escola de Nenas de San Xoan de Portas
Hora: 9:30 da noite

08/05/2007

O BNG impulsará a creación dun parque empresarial en Portas


Se o grupo do BNG acadamos o goberno municipal de Portas, impulsaremos a creación dun “Parque Empresarial” no concello, (que non polígono industrial), onde empresas e negocios de carácter non contaminante se poidan establecer nunhas condicións vantaxosas e cuns servizos axeitados ás súas necesidades, que permitan a consolidación dun tecido empresarial sólido e a creación de postos de traballo que fixen a poboación xoven de Portas, trocando a preocupante situación actual de continua perda de habitantes. Neste senso, asinaríanse acordos de colaboración entre o Concello e as empresas para que estas contraten persoal empadroado en Portas co obxetivo dun beneficio mutuo.
Está proposta vai en firme se os veciños queren, pois xa se levan tido conversas e reunións cos delegados e responsables de XESTUR, Consellaría de Vivenda e Solo e Consellaría de Innovación e Industria.
As empresas só se poderían establecer neste polígono empresarial de cumpriren escrupulosamente o Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas. Non admitiremos imposicións de empresas contaminantes como a da pretendida Cementeira. Por exemplo algunhas das empresas posibles serían: almacéns loxísticos, cooperativas, adegas, talleres, carpintarías de madeira, carpintarías de aluminio, ferreirías, aserradoiros, negocios de fontanería e electricidade, panificadoras, supermercados, hostalería, e outras non contaminantes.
O grupo municipal do BNG propón un “Parque Empresarial”, como un espazo ordenado e ben comunicado onde se concentren as empresas de modo que a prestación de servizos e a xestión dos residuos sexa máis doada e barata. Esta concentración da actividade empresarial atraerá clientes e posibilitará a aparición doutros negocios complementarios cun beneficio adicional.

05/05/2007

Entrevista con Xabier Loureiro, candidato do BNG á Alcaldía

Na actualidade eres concelleiro pola CIP, e vas encabezar a candidatura do BNG. Que motivos avalan a túa decisión?
Eu son unha persoa con especial sensibilidade pola miña terra, polo meu concello. Síntome orgulloso de ser de Portas, toda a miña familia e gran parte dos meus amigos o son, aquí teño as miñas profundas raíces e aquí quero vivir, polo que me sinto na obriga de comprometerme con esta terra, coas persoas que aquí viven, coas que tiveron que emigrar e voltaron, coas que están desexando facelo. Ao mesmo tempo son un defensor do galego, a fala amplamente maioritaria no noso concello, quero que os nenos e nenas poidan falar galego sen prexuízos cando van ao instituto ou á universidade, que todos nos sintamos con orgullo de ser de Portas, un concello maioritariamente rural que ensalza os seus valores auténticos; quero recuperar ese prestixio de que cando nos pregunten de onde somos digamos: “de Portas” coa boca chea. Síntome dende neno comprometido coa defensa do noso, o pobo, a terra, a fala.
Por outra banda, levo catro anos sendo concelleiro por Coalición Independente de Portas pero formando parte do grupo mixto integrado polo BNG e CIP, comprobando que a concordancia de ideas sensatas era un feito real, incluso coa outra forza política que formamos o grupo da oposición. Finalmente, decidín encabezar a lista do BNG en Portas, porque é con quen máis me sinto identificado, sobre todo porque é esta forza política a que mellor defende os nosos intereses, a que máis puxa para a nosa casa. Quero que se acabe o ter que abandonar o que máis se quere, que teñamos un mínimo de servizos básicos e poidamos ser felices aquí, e ademáis e moi importante, porque no BNG ten cabida calquera que queira defender o noso.

Como ves a situación do Concello?
O noso concello, conta cunha situación xeográfica privilexiada, perto de Caldas, Vilagarcía, Pontevedra, incluso Vigo e Compostela, e a pesar diso segue a perder poboación. Nos últimos catro anos o censo pasou de ser próximo a 3.500 a achegarse actualmente aos 3.000. Esta é unha proba máis que evidente de que o noso concello está en recesión. Na miña opinión debido ó desgoberno e desgana dun rexedor que xoga a ser alcalde nos seus intres libres, cando non se ten que dedicar aos seus negocios, o cal é lícito, pero entón, non pode estar cobrando 36.000€ ao ano por unha dedicación exclusiva que non cumpre no máis mínimo. Non ten proxecto nin ideas, proba é que nunca se aprobaron uns orzamentos anuais, só se fan cousas pensando nos réditos en votos que se obterán cando se achega o momento das eleccións.
A democracia neste concello é inexistente, vivimos nunha dictadura, os plenos son frustrantes, non existe o razoamento, nin a lóxica, nin o sentido común. Eu invitaría aos meus veciños a asistir a algún pleno. O que funciona no noso concello é a cultura do medo, de vender dereitos por favores. Ninguén pode opinar algo que sinxelamente non concorde co que di o alcalde por temor a represalias; ese temor nótase nas persoas deste concello, penso que é unha situación que hai que mudar.

Non hai Plan Xeral de Ordenación Municipal que posibilite aos nosos xóvenes facer as súas casas e vivir no noso concello. Malia as grandes cantidades de diñeiro recibido da UE e das distintas administracións estatais para infraestructuras como o saneamento, este non está concluído en ningún sitio. A auga “potable” do servizo municipal nas parroquias de Portas, Romai e Lantaño provén dun punto de captación no río Umia que curiosamente esta situado a uns 950m máis abaixo do punto de vertido do alcantarillado da parroquia de Lantaño... Eu penso que a ningún veciño de Portas se lle ocorrería facer isto.
A mocidade, a cultura, o deporte están abandonados, o sector socieconómico e empresarial non se activa, non se crean postos de traballo, as comunidades de montes están sendo responsábeis de competencias que tiñan que ser do concello en troques de formalizarse colaboracións para facer obras conxuntas.
O alcalde non defende os dereitos dos veciños e adícase a ir a remolque, a ser un oportunista cando se achega unha solución a algún problema e tentar apuntarse o tanto, como por exemplo o ocorrido coas obras do tren. Moitos aspectos hai que mellorar.
Que propostas farías?
É de vital importancia que chegue a democracia ó noso concello, promover a interlocución cos diferentes sectores sociais, podéndose crear consellos de participación veciñal en cada parroquia.
Facer do concello unha institución receptiva da cal todos nos sintamos parte, que resolva os problemas con axilidade e transparencia.
Temos que sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal consensuado cos veciños e dar a posibilidade aos homes e mulleres de Portas de poder facer as súas casas sen necesidade de marchar a outros concellos a vivir en pisos. Procurar que o noso municipio, de vocación residencial, sexa un lugar agradable para vivir, con servizos e calidade de vida. O concello debe actuar como motor tentando crear emprego e fixar a riqueza, poñer en valor os abundantes recursos naturais, patrimoniais e culturais que posuímos e que atraian á xente favorecendo o turismo, coordinando e planificando con outros entes institucionais.
Nas parroquias, é necesario mellorar a situación dos centros socioculturais, das instalacións deportivas, das escolas primarias, axudar ás diferentes asociacións, fomentar o asociacionismo xuvenil, crear actividades para eles, para o cal temos diseñado un plan de acción parroquial que se deberá coordinar cos consellos de participación veciñal de cada parroquia e coa Consellaría de Cultura e Deporte.
Queremos solventar o problema do saneamento e do abastecemento de auga, polo que se debe estudiar a posibilidade de buscar outros puntos de captación de auga e da instalación dunha depuradora axeitada.
Fomentar o asociacionismo entre as comunidades de montes para que, elas mesmas poidan mellorar a súa xestión, crear convenios de colaboración coa Consellería de Medio Rural, posibilitando así a execución de accións silvícolas, rozas, podas, camiños, plans de prevención e defensa contra incendios forestais, etc.
Para quen queres gobernar?
Serei un alcalde que goberne para Portas no seu conxunto global, para todos e todas, e quero facelo con diálogo, transparencia, proxectos, ideas claras, firmeza e decisión.
Conto para iso cun equipo de persoas preparadas, auténticas, responsábeis, proba diso é o compromiso de formar parte deste gran proxecto do próximo goberno municipal, e o traballo que levan desempeñado nos últimos anos nas súas parroquias e lugares, nos seus entornos sociais e culturais.
Para lograr isto todos somos necesarios, polo que quero contar con todos e animo a incorporarse a este proxecto a todos aqueles que queiran formar parte del, quero que desta volta se fixen no noso proxecto e confien en nós, e para iso o mellor e estar dentro del.
Noutra liña, dicir que o alcalde é o representante de todos os veciños e veciñas do concello e ten que velar polos seus intereses. Un alcalde non pode estar ausente en problemas como os ocorridos polas obras do tren, (expropiacións, casas e camiños estragados, pozos sen auga…) ou das expropiacións para as estradas.
En casos como este o alcalde debe ser o acugulador do pobo e defender de verdade, con compromiso, os dereitos de todos os veciños e veciñas, sen distinción.

05/04/2007

A alternativa gañadora para Portas
O sábado 31 de marzo tivo lugar na Casa da Cultura de Portas a presentación de Xabier Loureiro como candidato do BNG á Alcaldía do Concello de Portas.
Numerosos veciños e veciñas, entre eles representantes de todos os sectores sociais das parroquias, ateigaron por completo o local, demostrando que cada vez son máis as persoas de Portas que se identifican co proxecto de progreso e cambio que representa o BNG. A transformación que se está a producir no país, grazas ó labor que o BNG está a realizar desde o novo Goberno de Galiza, é preciso que se acade en todos os ámbitos posíbeis e, dun xeito fundamental, nos Concellos.
Por iso, a nova Xunta non quixo deixar de amosar o seu apoio a Xabier Loureiro e estivo representada neste acto a través dun dos conselleiros máis valorados polos cidadáns e cidadás de Galiza, Alfredo Suárez Canal, responsábel de Medio Rural. Tamén estiveron presentes o deputado Bieito Lobeira e o delegado provincial de Medio Rural, Gonzalo Constenla Bergueiro, mostrando o seu compromiso con Xabier Loureiro e tamén co noso Concello.
Tanto o Conselleiro de Medio Rural como Bieito Lobeira expresaron nas súas intervencións o convencemento de que Portas pode chegar a converterse nun Concello avanzado e desenvolvido, pois conta con recursos e riqueza de abondo para garantir un futuro mellor a todos os seus habitantes, superando o estado de atraso no que se atopa actualmente. Os dous manifestaron a súa total confianza no candidato do BNG para mudar esta situación, considerando que a súa experiencia e a súa capacidade fan del a persoa idónea para que Portas avance.

O acto pechou coa intervención de Xabier Loureiro que falou da problemática que o Concello arrastra por causa de anos de desgoberno do partido popular e das alternativas de futuro que esta situación precisa. Salientou o seu compromiso persoal coa terra na que naceu e na que vive e quer vivir, facendo fincapé no interese que ten en que os veciños e veciñas recuperen o orgullo de ser de Portas e das medidas que como alcalde tomará para mellorar a calidade de vida dos habitantes do Concello.
Xabier Loureiro expresou o seu desexo de contar con todos e animou a incorporarse a este proxecto a todos aqueles que queiran formar parte del.

19/03/2007

Presentación do Candidato Xavier Loureiro

SÁBADO 31 DE MARZO

intervirán

SUSANA ANTÓN
Portavoz do Consello Local do BNG de Portas
GONZALO CONSTENLA
Delegado provincial da Consellería do Medio Rural
BIEITO LOBEIRA
Portavoz do BNG no Parlamento de Galiza
ALFREDO SUÁREZ
Conselleiro do Medio Rural
XAVIER LOUREIRO
Candidato á alcaldía

Lugar: Casa da Cultura de Portas
Hora: 9:00 da noite

17/03/2007

Anxo Quintana inaugurou a Galescola de Portas


O Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, inaugurou o pasado 17 de marzo a galescola de Portas, unha escola infantil de calidade que inicidirá nunha mellor atención e formación dos nenos e nenas do noso concello.
Unha vez máis, o BNG demostra, con feitos, a súa aposta por facer políticas sociais que melloren a calidade de vida das nosas xentes.

10/03/2007

Xabier Loureiro: O alcalde para que Portas avance


O BNG decidiu que F. Xabier Loureiro Vázquez, veciño do lugar de Cachal, na parroquia de Lantaño encabezase a candidatura para as vindeiras eleccións municipais en Portas. Enxeñeiro Técnico Forestal e profesor técnico de Formación Profesional, é un traballador incansábel que leva ao pé de oito anos como Presidente da Comunidade de Montes Veciñais de Lantaño, con gran dedicación ao desenvolvimento da parroquia e á conservación dos nosos recursos naturais.
Concelleiro desde o ano 2003, traballa con prudencia, paciencia e perseverancia en prol dos intereses, benestar e o progreso dos veciños e veciñas de Portas. Auténtico motor, reivindicador e defensor dos dereitos das persoas afectadas polas obras do tren ao seu paso polo concello ante as diferentes entidades resposábeis da obra.
Organizador e coordinador do colectivo de Comunidades de Montes e veciños voluntarios na defensa contra os incendios forestais deste último verán.
Motor do colectivo veciñal de Afectados pola cementeira Portas-Caldas que se pretendía instalar a tan só 500 metros do Colexio Público de Portas, industria de gran contaminación, sobre todo atmosférica. Colaborador con distintas asociacións culturais e deportivas do concello.

Destaca nel o seu carácter pacífico, o seu talante negociador e dialogante, de personalidade firme, solucionador e expeditivo, con ideas, proxectos claros e capacidade de decisión, unido a súa experiencia como docente e como xestor da Comunidade de Montes, fan de Xabier Loureiro o alcalde idóneo para a xestión do noso Concello.

O BNG márcase como obxectivo acadar un número de concelleiros e concelleiras suficiente para gobernar cunha maioría estábel, de xeito tranquilo, con transparencia, con diálogo pero tamén con firmeza e decisión.
Contamos cun equipo cheo de ilusión e gran capacidade de traballo, preparado para gobernar con compromiso e responsabilidade para todos os veciños e veciñas de Portas e para todas as parroquias.