26/12/2007

Pleno Extraordinario solicitado polo grupo municipal do BNG

O venres 28 de decembro ás 15:15 h. celebrarase unha sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Portas solicitado polo grupo municipal do BNG para tratar das axudas estatais para a reparación dos danos causados polas riadas acaecidas no concello en novembro de 2006.
No outono de 2006 produxéronse as peores riadas en moitos anos no Concello de Portas producindo graves desperfectos en camiños, muros e terrapléns.
O Ministerio de Administracións Públicas por medio da Dirección Xeral de Cooperación Local concedeu subvencións para catro obras de reparación de muros no Concello de Portas por valor de 244.664,02 euros, condicionadas a un investimento pola mesma cantidade do Concello de Portas.
O grupo de goberno do Partido Popular non ten intención de executar as obras subvencionadas, polo que o Concello de Portas deixaría de percibir as axudas estatais para reparar os danos das riadas.
Ante esta situación o grupo municipal do BNG esixe que se executen todas as obras subvencionadas mediante adxudicación en concurso público para a libre concorrencia de empresas constructoras.

Ningún comentario: