15/09/2009

Asemblea local de Portas

O venres 18 de setembro ás 21:30 h. celebrarase unha asemblea local no Teleclube de Romai.
Trataranse temas de política local.
Rógase asistencia e puntualidade.

03/09/2009

UNS ORZAMENTOS INSOLIDARIOS PARA OS NECESITADOS DE PORTAS

O BNG DE PORTAS DESMONTA AS MENTIRAS DO ALCALDE

Ante as declaracións inxuriosas que o Alcalde de Portas, o popular Roberto Vázquez, verteu cara os concelleiros do BNG a raíz das informacións difundidas nas que se criticaban os orzamentos municipais de 2009 (aprobados este luns co único voto a favor do Partido Popular), o BNG ten que dicir:

1. O Bloque Nacionalista Galego ratifícase nos datos aportados e lamenta que o Alcalde de Portas se dedique a insultar á oposición, tratando de distraer a atención sobre os vergoñantes datos dos orzamentos aprobados para o ano 2009. Os datos aportados polo BNG son certos, rigurosos e contrastables.

2. A oposición non dispuxo da documentación necesaria: cadro de persoal, bases de execución, liquidación do orzamento do exercicio anterior, entre outros.

3. Aprobouse unha subida salarial do Alcalde do 6%:
“Dedicación exclusiva Sr. Alcalde” (función 11, capítulo 1, artigo 10, concepto 100)
Ano 2008: 40.730,58 €
Ano 2009: 43.039,00 €

4. Aumentouse a partida de dietas un 25%:
“Dietas. Indemnizacións por razón de servizo” (función 11, capítulo 2, artigo 23, concepto 230)
Ano 2008: 9.600,00 €
Ano 2009: 12.000,00 €

5. Mantívose a suculenta partida destinada a “atencións protocolarias e representativas” por valor de 10.000,00 € (función 11, capítulo 2, artigo 22, concepto 226).

6. Reduciuse a partida dedicada a “Asistencia no Fogar” un 61%:
“Atencións benéficas e asistenciais” (función 44, capítulo 4, artigo 48, concepto 480)
Ano 2008: 18.000,00 €
Ano 2009: 7.000,00 €

7. O capítulo de “inversións reais” (capítulo 6) reduciuse nun 33%:
Ano 2008: 1.281.862,72 €
Ano 2009: 859.561,00 €

O Bloque Nacionalista Galego pídelle ao grupo de goberno do Partido Popular que rectifique e aposte en tempos de crise económica por reforzar as políticas sociais e as inversións produtivas, en lugar de engordar o soldo do Alcalde.

01/09/2009

Portas aproba os orzamentos de 2009

O ALCALDE DE PORTAS AUMENTASE O SOLDO UN 6% EN TEMPOS DE CRISE
Onte, luns 31 de agosto ás 14:50 h. celebrouse unha sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Portas no que se aprobaron os orzamentos do ano 2009 co único voto a favor do Partido Popular, a pesares de que a oposición non dispuxo de toda a documentación esixida por lei (cadro de persoal, bases de execución, liquidación do orzamento do exercicio anterior, etc.).
Aínda que todos os días o PP se enche a boca coa palabra “austeridade”, o certo é que coa súa maioría absoluta impuxeron unha subida de soldo para o Alcalde do 6% (pasa de 40.730,58 € a 43.039,00 €), incrementaron as dietas e mantiveron unha suculenta partida destinada a atencións protocolarias.
Pola contra, si se acordaron da austeridade cando reduciron nun 63% a partida dedicada a “Asistencia no Fogar”. Os pobres de Portas terán que aguantar como poidan ata que pase a crise ou a “austeridade popular”.
Destaca tamén a redución dun 33% no capítulo de “inversións reais” respecto do ano 2008, debido basicamente á necesidade de facer fronte a unha sentencia xudicial, que recoñece unha débeda do Concello de Portas á empresa Varela Villamor pola construción do edificio da Azucreira, máis os intereses correspondentes, que ascende a 368.900 € (61 millóns das antigas pesetas).
Curiosamente, presupostouse unha partida para axudar á compra de libros de texto, o cal ven a recoñecer que a política autonómica na materia é pura demagoxia e falsidade.

O Bloque Nacionalista Galego solicitou a devolución dos orzamentos por non adecuarse en absoluto ás necesidades das veciñas e veciños de Portas en tempos de crise. En lugar de reforzar as políticas sociais e as inversións produtivas, o PP avoga por engordar o soldo do Alcalde.