24/10/2007

Pleno Ordinario

O venres 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da alcaldía.
3. Rogos e preguntas.