22/04/2008

Pleno Ordinario

O venres 25 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción do Grupo BNG sobre "Programa de Dixitalización do Concello".
3. Moción do Grupo BNG sobre "Recuperación da Fonte Pública e Lavadoiro da Regueira en Fontenla".
4. Moción do Grupo BNG sobre "Estado de Conservación do Colexio Público Domingo Fontán".
5. Moción do Grupo BNG sobre "Estado de Abandono da Finca da Azucreira".
6. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
7. Rogos e preguntas.