19/02/2013

Pleno ordinario

O venres 22 de febreiro de 2013 ás 14:50h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción do grupo de goberno do concello sobre apoio á continuidade da oficina bancaria Novagalicia Banco en Portas.
3. Desafectación casas de mestres.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.