28/12/2011

A causa contra o alcalde de Portas por un suposto delito tributario enfila a súa recta final

La Voz de Galicia, 28 de decembro de 2011

O proceso xudicial aberto contra Roberto Vázquez Souto, alcalde de Portas, pola suposta comisión de senllos delitos de falsidade en documento mercantil e contra a Facenda Pública entrou na súa recta final. Así o confirmou onte o fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, quen precisou que o representante legal do rexedor interpuxo un recurso contra o procedemento, que espera que sexa resolto en breve polos xuíces.
Liquidado este trámite, o normal é que o caso chegue a algún dos xulgados do Penal da capital e sinálese unha data para a celebración do xuízo. Neste punto, as fontes consultadas apuntaron que, "de cumprirse todos os prazos, o normal é que a vista se celebre nos seis primeiros meses do 2021".
Penas solicitadas
En principio, a Fiscalía ten intención de solicitar dous anos de cárcere e multa de 5.400 euros polo primeiro dos cargos, así como igual período de estancia en prisión e o pago dunha sanción de trescentos mil euros polo segundo. Ademais, ínstase á Xustiza a que prohiba ao alcalde "obter subvencións ou axudas públicas e do dereito a gozar dos beneficios ou incentivos da Seguridade Social durante cinco anos".
En canto á responsabilidade civil, Santaló mantén que o rexedor de Portas debe indemnizar ao Estado con 151.432 euros máis os intereses legais xerados, diñeiro que se corresponde "coa cantidade defraudada".
O fiscal sostén que Roberto Vázquez é dende o 2005 único socio e administrador dunha sociedade cuxo obxecto é a "promoción inmobiliaria de vivendas, construción completa, reparación e conservación". Deste xeito, a declaración-liquidación do imposto de sociedades correspondente a ese exercicio "non obedecía ás reais operacións da mesma, pois (...) os gastos foron incrementados de forma inxustificada.

27/12/2011

Pleno ordinario


O venres 30 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.

26/12/2011

Moción do grupo municipal do BNG sobre o servizo da "Fundación Preescolar na Casa"


O BNG de Portas ven de presentar no rexistro do Concello a seguinte moción para que se trate no vindeiro pleno:

Moción do grupo municipal do BNG sobre o servizo da "Fundación Preescolar na Casa"

Conforme ao previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Portas desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN, en base a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Preescolar na Casa”, programa de educación con trinta e catro anos de historia e do que moitas familias deste concello se beneficiaron, está en serio perigo. Os cartos públicos aportados pola Administración autonómica vense diminuídos ata o extremo de que compromete a súa continuidade.
Este programa está vivo porque medra día a día coa aportación dos nenos, familias e profesionais. Cántase, xógase e apréndense recursos propios da vida. Permite gozar da crianza dos fillos ao mesmo tempo que se educan. Sempre se fala da importancia da familia e da educación, mesmo os políticos poñen especial énfase cando a vinculan ao éxito das persoas a ao futuro das sociedades.
Non se pode mutilar un proxecto que acada todos os obxectivos marcados, que aposta pola cultura propia e polo noso idioma.
Preescolar na Casa é un programa vertebrador porque leva presenza e vida ao rural, en grave perigo demográfico, e potencia o desenvolvemento das comunidades locais.
Acadou facilmente a socialibilidade de nenos moi pequenos. Tamén acadou vínculos e boa harmonía entre as distintas familias participantes no proxecto. É un proxecto de unión e conciliación. Une ás propias familias. Elas son as que sustentan as vidas dos fillos.
Neste Concello de Portas moitas nais e pais participando en “Preescolar na Casa” aprenderon a implicarse máis nas vidas dos fillos, dándolles a seguridade que todo ser humano necesita para medrar e enriquecerse como persoa. Non queremos que se produza a morte lenta dun programa que preserva os valores básicos da vida, da sociedade e da nosa terra.

Polo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete á consideración do Pleno esta MOCIÓN, para que este adopte o seguinte

ACORDO:

Instar á Xunta de Galicia: A manter as axudas a este servicio, para salvagardar a súa continuidade, cando menos, no nivel actual.

21/12/2011

Pleno Extraordinario


O venres 23 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Proxecto de rehabilitación do pavillón de deportes de Romai (Portas).
3. Expediente de obra de urbanización en Castro e San Roque, Briallos (Portas). Clave OH536950.
4. Reclamación presentada por don Francisco Feixó Oubiña en representación das veciñas e veciños de Portas contra a aprobación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas e impostos municipais aprobadas no pleno do 7 de outubro de 2011.
5. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa para prestación do servizo de abastecemento de auga presentada polo BNG de Portas.
6. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos presentada polo BNG de Portas.
7. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros presentada polo BNG de Portas.
8. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica presentada polo BNG de Portas.
9. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos presentada polo BNG de Portas.
10. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de utilización das instalacións deportivas municipais presentada polo BNG de Portas.
11. Alegación contra a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas e servizos urbanísticos presentada polo BNG de Portas.
12. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa de expedición de documentos administrativos.

13/12/2011

Convocatoria da asemblea local de Portas


O sábado 17 de decembro ás 20:00 h. celebrarase unha asemblea no local da antiga cámara agraria en Portas.
Trataranse os seguintes temas:
- lotaría do nadal,
- reparto boletín informativo,
- suba de taxas e impostos,
- varios.
Rógase asistencia e puntualidade.

Novo boletín informativo - Decembro 2011

O BNG de Portas edita un novo boletín informativo (Nº 8 # 2ª etapa # Decembro de 2011), que comezará a repartirse polas casas de Portas nos próximos días.

Os temas tratados son:

- Suba de taxas e impostos,
- Cortes de luz nas instalacións municipais por impago,
- Declarada a Alerta 1 na captación de Rabuñade,
- Ataques de cans abandonados,
- Orzamento municipal 2011.
Podes descargar o boletín en PDF dende aquí.

O BNG de Portas aproveita a ocasión para desexarlles un bo nadal e un feliz ano 2012.