15/02/2010

Autorización de uso en precario das instalacións da Azucreira de Portas

Dende hai meses o Concello de Portas ten cedido, de xeito absolutamente arbitrario e irregular, o uso das instalacións da Azucreira de Portas a un particular, que as explota economicamente en exclusividade, sen mediar ningún tipo de concurso público.
O Alcalde é quen autoriza a cesión das instalacións da Azucreira, sen consideración da Xunta de Goberno e do Pleno Municipal, decisión da cal nin sequera informou.
Ante a insistencia do Grupo Municipal do BNG de Portas o Alcalde admitiu que lle cedeu o uso dunhas instalación municipais a un particular (que obtén un beneficio económico) sen un concurso público onde calquera veciña ou veciño poida competir en igualdade de condicións.
O BNG de Portas dispón dun documento que acredita o delito cometido polo Alcalde de Portas:
Aclaración: O nome do beneficiario e a súa sinatura mantéñense ocultos para que non se vexa perxudicado. Quen actúa irregularmente é o Alcalde, non o particular.