26/06/2013

Pleno ordinario

O venres 28 de xuño de 2013 ás 14:50h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Informe da Presidencia: preferentes.
3. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

Prevese que asistan representantes da Asociación de Afectados polas Preferentes da comarca do Umia. Necesitan todo o apoio que se lles poida dar, animamos aos veciños e veciñas de Portas a asistir.